Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

NVDO Vacature alert; Strategisch Assetmanager Metro en Tram

Woensdag, 15 april 2020 04:53
NVDO Vacature alert; Strategisch Assetmanager Metro en Tram

 

Strategisch Assetmanager Metro en Tram
Fulltime | Amsterdam

 

 


Wat is het effect van bestuurderloos rijden op het metro- en tramnetwerk van Amsterdam? Wat kunnen we leren van internationale ontwikkelingen rondom assetmanagement? Het zijn dit soort vraagstukken waar jouw hart als strategisch assetmanager sneller van gaat kloppen. Je gebruikt je kennis om het vervoer van de reizigers soepel, veilig en betrouwbaar te laten verlopen, nu en in de toekomst.

 

Dit ga je doen

Jij overziet het hele vakgebied assetmanagement. Geen enkele relevante ontwikkeling ontsnapt aan jouw aandacht. Hierbij ben je met name alert op innovaties, onder meer rondom cybersecurity, duurzaamheid, sensortechnieken, data-analyse en 24/7-exploitatie. Je schakelt regelmatig met de assetmanagers van je afdeling Eigendom en Beheer en raadpleegt specialisten, bijvoorbeeld rondom rails, ICT, tractie en assetinformatie. Zo weet je precies wat er speelt in ons eigen areaal. Ook onderhoud je nauwe contacten met andere partijen, binnen de OV-sector in Amsterdam en omstreken, en met assetmanagers in andere steden. Hoe gaan zij om met assetmanagement? Welke zaken hebben hun aandacht? Hierbij houd je ook het internationale werkveld in de gaten.

 

Je verricht of geeft opdracht tot onderzoek en verkenningen rondom de actuele thema’s, beoordeelt de relevantie van die thema’s en brengt de consequenties voor onze dagelijkse praktijk in kaart. Dan zet je de volgende stap: het vertalen van deze kennis naar strategische adviezen, programma’s en kaders voor ons metro- en tramnetwerk. Hierin breng je duidelijke prioritering aan en je houdt rekening met het budget. Je onderbouwt de denkrichtingen en plannen met heldere argumenten richting onder meer de opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam, ketenpartners als het GVB, en wethouders.

 

Als de senior binnen het assetmanagementteam zorg je ook voor de functionele aansturing van je collega’s en de organisatie van onze werkzaamheden en processen. Je bent sparringpartner voor de afdelingsmanager en het managementteam Eigendom en Beheer. Zo adviseer je hen onder meer over de strategische langetermijnvisie op assetbeheer binnen metro en tram en op assetmanagement als beheerinstrument. Op strategisch beleidsniveau vorm jij de verbinding met gemeentelijke directies, zoals Verkeer en Openbare Ruimte, en met externe ketenpartners zoals het GVB. Als de spin in het web bewaak je onder meer het integrale beleid en zorg jij voor stevige netwerken en een robuuste keten die optimaal samenwerkt. Zo kom je tot een gezamenlijke innovatieve kracht, optimaal beheer van de infrastructuur en kwalitatief hoogwaardig vervoer voor alle reizigers.

 

Dit is jouw kracht

Dankzij jouw sterke analytische vermogen kom je makkelijk tot een heldere visie op zaken. Continu houd jij je blik op de toekomstige gevolgen van huidige beslissingen. Je verliest je dus niet in de waan van de dag. Jouw uitstekende sociale vaardigheden maken dat je weet wat er, ook onder de radar, speelt bij anderen. Organisatorisch sterk als je bent, zet je probleemloos acties in gang.

Verder heb je:

  • Een wo-di­plo­ma in een tech­ni­sche rich­ting;
  • Rui­me er­va­ring met as­set­ma­na­ge­ment en/?of (rail)in­fra­struc­tuur;
  • Rui­me er­va­ring bin­nen het do­mein ruim­te en OV;
  • Rui­me er­va­ring met be­heer en on­der­houd.

 

Wij bieden:

  • Mi­ni­maal € 4.975, - en maxi­maal € 6.856, - bru­to per maand (schaal 14) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring.
  • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
  • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en flexi­be­le werk­tij­den te han­te­ren, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé.
  • Uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, mind­ful­ness en vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­lei­din­gen.
  • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get dat je vrij kunt be­ste­den.

 

De organisatie

Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 2,3 miljoen bezoekers van Sail, maar ook voor de buurman die graag een bloemperkje voor de deur wil. Je kunt je voorstellen dat het hierbij belangrijk is dat we assets zoals verhardingen, bruggen, kademuren en openbare verlichting goed onderhouden. Zo is de afdeling Eigendom en Beheer verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de railinfrastructuur van de Amsterdamse metro’s en trams. Deze afdeling zorgt voor een veilig, betrouwbaar, betaalbaar en comfortabel metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Hierbij is oog voor de vervoerder én de reiziger. Het uiteindelijke doel? De reizigers zo prettig mogelijk vervoeren tegen een optimale prijs.

 

Sollicitatieprocedure

Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de stad Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers? Upload dan uiterlijk 15 mei 2020 je motivatie en cv via de sollicitatiebutton.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

 

Vragen?

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Jacco Zwemer, directeur Eigendom en Beheer. Hij is bereikbaar via 06 – 83 55 40 68 en j.zwemer@amsterdam.nl

Wil je meer weten over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op Silvana van Putten, recruiter. Zij is bereikbaar via 06 – 30 50 30 18 en s.van.putten@amsterdam.nl

 

Of klik hier om te solliciteren

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: strategisch, Assetmanager, metro, tram, fulltime, Amsterdam, gemeente, WO, projectmanagement, bouwtechniek, civiele, techniek, infrastructuur, domein, ruimte, ov, beheer, onderhoud, ervaren

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen