Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nieuwe versie Toolbox veilig inkopen gelanceerd

Zaterdag, 23 maart 2024 09:17
Nieuwe versie Toolbox veilig inkopen gelanceerd

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) heeft in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuwe versie uitgebracht van de Toolbox veilig inkopen.

De Toolbox veilig inkopen is bedoeld voor alle partijen die aanbestedingsplichtig zijn, zoals (een deel van) vitale aanbieders, de Rijksoverheid, lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) en kennisinstellingen.

Ook partijen die niet aanbestedingsplichtig zijn, maar wel producten en diensten inkopen en zelf werken met gevoelige informatie, kennis of technologie, kunnen deze toolbox gebruiken als hulpmiddel.

Risico's voor de nationale veiligheid
In de Nederlandse economie en infrastructuur kunnen risico’s ontstaan voor de nationale veiligheid wanneer buitenlandse bedrijven zich hierin mengen. Wanneer we bijvoorbeeld een ICT-dienst inkopen bij een bedrijf vanuit een land waar wettelijk is vastgelegd dat bedrijven informatie moeten delen met de overheid. Die informatie kan dan gebruikt worden voor cyberspionage tegen Nederlandse belangen.

Sta stil bij mogelijke risico's vóór je een opdracht aanbesteedt
Niet bij elke inkoopopdracht of aanbesteding ontstaan risico’s voor de nationale veiligheid. En als die risico's er wel zijn hoeft dat niet direct te betekenen dat een opdracht niet uitgezet kan worden in de markt. Maar voordat je een opdracht aanbesteedt of gunt aan een partij, is het belangrijk om stil te staan bij de eventuele risico’s voor de nationale veiligheid.

De vernieuwde Inkooptoolbox biedt drie instrumenten die hierbij helpen:

  • QuickScan: hierin staan vragen die je helpen met het bepalen of er een gevaar is voor de nationale veiligheid bij een inkoopopdracht of aanbesteding
  • Risicoanalyse: Komen er risico’s uit de QuickScan? Dan doe je een risicoanalyse om vast te stellen welke risico’s dit precies zijn en hoe je ze kan wegnemen of verminderen
  • Quickguide: geeft een overzicht van het aanbestedingsrechtelijk handelingsperspectief om risico´s te beheersen

Verantwoordelijkheid
Het identificeren van mogelijke risico’s voor de nationale veiligheid bij een opdracht is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de behoeftesteller (intern opdrachtgever). Zijn er mogelijke risico’s bij een opdracht? Dan kan de inkoopafdeling, eventueel in samenwerking met een (aanbestedings)jurist, adviseren over passende aanbestedingsrechtelijke mitigerende maatregelen in het inkoopproces.

Wil je meer weten? Of heb je vragen? Neem contact op via EV@minjenv.nl

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen