Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nieuwe regels voor koelinstallaties

Donderdag, 16 januari 2020 01:56
Nieuwe regels voor koelinstallaties
In werking; voor klimaat- en koelinstallaties nieuwe verboden, gericht op het gebruik van HFK’s en met HFK gevulde apparatuur met een broeikaseffect (GWP) van 2500 of meer. De brancheorganisatie voor koudetechniek en luchtbehandeling (NVKL) heeft in samenwerking met de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) de belangrijkste zaken op een rij gezet.  

Koelinstallaties zorgen ervoor dat producten vers en daarmee in goede kwaliteit blijven. Het koelproces begint al op het moment dat oogst van het land wordt gehaald, producten worden gemaakt en gaat door totdat het in de schappen van een supermarkt ligt. Deze installaties bevatten een koudemiddel dat wordt gebruikt als medium voor het transport van zowel warmte als koude. Hierbij worden twee varianten onderscheiden: synthetische en natuurlijke koudemiddelen.  

Onder synthetische koudemiddelen vallen gechloreerde fluorkool(water)stoffen ((H)CFK’s) en fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). Deze stoffen kunnen bij lekkage schadelijk zijn voor het milieu. Het gebruik van HFK-koudemiddelen is daarom via de F-gassenverordening aan banden gelegd door Europese wetgeving

Nieuwbouwverboden
In de F-gassenverordening is een aantal verboden opgenomen voor het nieuw op de markt brengen van apparaten en installaties. Dit zijn met ingang van 1 januari 2020: 
  • Hermetisch afgesloten koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik die HFK’s met een GWP van 2500 of meer bevatten;
  • Stationaire koelapparatuur die HFK’s met een GWP van 2500 of meer bevat of nodig heeft voor de werking ervan;
  • Verplaatsbare klimaatregelingsapparatuur voor gebouwen die HFK’s met een GWP van 150 of meer bevatten. Er is hierbij sprake van hermetisch afgesloten apparatuur die je kunt verplaatsen van de ene naar de andere kamer. 
Bijvulverbod
Een van de maatregelen om schade door broeikasgassen te voorkomen, is het verbod op het bijvullen van koelinstallaties die gevuld zijn met een HFK met een GWP van 2500 of meer (zoals R404A en R507A). Dit ziet er als volgt uit:
  • Er geldt een bijvulverbod voor installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP van 2500 of meer per 1 januari 2020;
  • Bijvullen is toegestaan met gerecycled HFK-koudemiddel tot 1 januari 2030, op voorwaarde dat het (overeenkomstig artikel 12, lid 6) is geëtiketteerd;
  • Deze maatregel geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud kleiner dan 40 ton CO2-equivalent (lees: circa 10 kg R507A/R404A);
  • Dit geldt niet voor militaire apparatuur;
  • Dit geldt niet voor vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C.

Is er sprake van een lekkage van een koudemiddel? Dan ben is het verplicht om de lekkage zo spoedig mogelijk te laten repareren door een gecertificeerd bedrijf. Iedere ontsnapping van koudemiddel door bijvullen van lekkende apparatuur is namelijk verboden. Om te mogen werken met synthetische koudemiddelen moet een installateur in het bezit zijn van een F-gassencertificaat.

Met dank aan EVMI

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen