Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nieuw kanaal in Hardinxveld-Giessendam samen met zonneveld en natuurontwikkeling

Maandag, 15 januari 2024 01:15
Nieuw kanaal in Hardinxveld-Giessendam samen met zonneveld en natuurontwikkeling

Waterschap Rivierenland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Hardinxveld-Giessendam hebben begin december besproken dat de initiatiefnemers van het integrale gebiedsplan “Groene Oevers” verder kunnen met de uitwerking. Het gebiedsplan gaat uit van de aanleg van het nieuwe kanaal in Hardinxveld-Giessendam in combinatie met een zonneveld en natuurontwikkeling. De formele besluitvormingsprocedures moeten nog doorlopen worden. Hiermee wordt in 2024 gestart.

Kanaal samen met zonneveld en natuur
Het nieuwe boezemkanaal is een project van Waterschap Rivierenland. Dit kanaal is nodig voor het gemaal dat over enkele jaren ten noorden van de Kanaaldijk Noord in Hardinxveld-Giessendam gebouwd gaat worden. Het zonneveld is een lokaal initiatief van ’t Groene Hartingshof. Met dit initiatief wordt invulling gegeven aan het uitwerkingsgebied Zon langs de A15 uit de Regionale Energiestrategie Drechtsteden. De afgelopen maanden is door alle partijen de haalbaarheid van het integrale plan onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn op veel fronten positief bevonden. Dit betekent dat de ontwikkeling van het nieuwe kanaal tussen de Giessen en de Beneden-Merwede wordt doorgezet in samenhang met de aanleg van een zonneveld en nieuwe natuur.

Geoptimaliseerd tracé ten behoeve van energiedoelstellingen en nieuwe natuur
Gezien de integrale ontwikkeling optimaliseert het waterschap het voorkeurstracé voor het boezemkanaal. Het middelste deel van het geoptimaliseerde tracé ligt iets oostelijker waardoor 1,5 hectare NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland) verloren gaat. Dit NNN-gebied wordt met 2,5 hectare gecompenseerd. Ook krijgt het kanaal aan beide zijden natuurvriendelijke oevers en wordt het onderdeel van het NNN. Hierdoor ontstaat een ecologische verbindingszone tussen de verschillende natuurgebieden, waardoor de ecologische kwaliteit van het gehele gebied wordt versterkt.

Gebiedsprogramma Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H)
Het nieuwe gemaal en kanaal zijn onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H. Dit gebiedsprogramma zorgt voor slimme combinaties tussen watersysteem- en waterveiligheidsmaatregelen en heeft als doel een robuust en klimaatbestendige inrichting van de Alblasserwaard te creëren.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen