Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nieuw Beleid Reductie Aanrijdgevaar

Vrijdag, 01 oktober 2021 09:17
Nieuw Beleid Reductie Aanrijdgevaar

De afgelopen jaren gebeurden er op bouwplaatsen nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom heeft de GCVB een nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar in de bouw.

 

 

 

 

 

 

Afgelopen jaren vonden er op bouwplaatsen zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de branche gebruikelijk is. Daarom hebben we in overleg met betrokken organisaties een nieuw beleid opgesteld.

 

Wij zijn van mening dat we met deze stap onze werkvakken en bouwplaatsen samen weer een stuk veiliger kunnen maken. We realiseren ons ook dat met dit nieuwe beleid en de (extra) maatregelen het risico op een aanrijding aanwezig blijft. Blijf uw medewerkers (van bouwplaatsontwerper, adviseur, leverancier tot bouwplaatsmedewerker) daarom wijzen op de gevaren in het werkvak en op de bouwplaats

 

Wat gaat er veranderen?
Het nieuwe beleid vervangt het eerder door de GCVB vastgestelde ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’. Dit nieuwe beleidsdocument is geschreven omdat het voorgaande beleid enkel focus had op het voorschrijven van technische maatregelen, zoals camera’s en achteruitrijdsignalering. Het nieuwe beleid gaat verder.

 

Als je risico’s wilt aanpakken, moet je dat doen conform de arbeidshygiënische strategie: eerst de bron aanpakken. Als dat niet lukt, ga je de bron afschermen. Als dat niet lukt… enfin, dan zak je steeds verder in je maatregelen naar beneden toe. Het is dus het ‘stappenplan’ uit de arbo-regelgeving, maar dan toegepast op het risico van aanrijding op de bouwplaats. Het nieuwe beleid geldt voor álle voertuigen en machines op en rond de bouwplaats. Klik hier voor stappenplan en kijk hoe u het nieuwe beleid in uw organisatie toepast.

 

Planning en ondersteuning
Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de GCVB en hun onderaannemers/leveranciers dit nieuwe beleid. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2022 dit beleid wordt voorgeschreven. Ook Onderschrijvers van de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en passen deze toe.

 

Downloads
Alle informatie over het nieuwe beleid en de ondersteunende middelen (o.a. draaiboek met animatie, posters, e-mailberichten) die op dit moment beschikbaar zijn voor implementatie in uw eigen organisatie vind je hieronder:

 

Draaiboek Reductie Aanrijdgevaar met alle middelen om het beleid zelf te implementeren

Beleidsdocument Reductie Aanrijdgevaar 2020 (pdf)

Stappenplan toepassen arbeidshygiënische strategie Reductie Aanrijdgevaar (pdf)

Bekijk de presentatie Beleid Reductie Aanrijdgevaar (Veiligheidsontbijt 24 juni jl.)

Met dank aan Arbotechniek

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen