Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Nederland als kampioen chemische recycling

Vrijdag, 07 oktober 2022 02:27
Nederland als kampioen chemische recycling

Het moet de techniek worden die het opnieuw inzetten van gebruikt plastic naar een hoger niveau tilt: chemische recycling. Maar om de volledige potentie van deze techniek te benutten, moet er nog wel het een en ander gebeuren. “Nederland moet er alles aan doen om goed voorbereid aan de start te staan.”

“Nergens op de wereld staat deze combinatie van fabrieken”, zegt Dimitri Daniels (aan Change Inc), wereldwijd verantwoordelijk voor circulaire economie bij SABIC. Hij heeft het over de twee nieuwe installaties die het chemieconcern later dit jaar opent in Geleen.

De ene fabriek is een joint venture met Plastic Energy, waar van plastic afval jaarlijks 15.000 ton pyrolyseolie wordt gemaakt. In de andere installatie, volledig in handen van SABIC, wordt straks de pyrolyseolie verder gezuiverd tot de gewenste kwaliteit. Daarna gaat het de stoomkraker in en kunnen er allerlei chemische componenten van gemaakt worden, zoals grondstoffen voor kunststof of brandstof. “Nu we deze grondstof zelf maken, stroomt er straks 15.000 ton minder fossiele grondstoffen door onze pijpleiding.”

Het is één van de grootste installaties voor chemische recycling op dit moment. “We maken de techniek tastbaar”, zegt Daniels. “En hopen anderen natuurlijk te inspireren.” Voor SABIC zijn deze fabrieken slechts het begin. “De jaarlijkse capaciteit van 15.000 ton pyrolyseolie moet in 2025 minstens 200.000 ton worden.”

Wat is chemische recycling?
Chemische recycling is een verzamelnaam voor verschillende technologieën die het mogelijk maken om plastic afval tot de oorspronkelijke bouwstenen (polymeren, monomeren of atomen) af te breken. Dit kan bijvoorbeeld door het afval bloot te stellen aan extreme hitte (pyrolyse) of chemische oplosmiddelen (depolymerisatie). Wat overblijft is een homogene massa die je opnieuw kunt inzetten als grondstoffen voor plastic.

Chemische recycling wordt vaak naast mechanische recycling genoemd. Deze laatste is een methode waarmee sommige plastic afvalstromen gerecycleerd kunnen worden tot plastic granulaat en in bepaalde plastictoepassingen terug ingezet kunnen worden. Chemische recycling is een nieuwere techniek en heeft als groot voordeel dat het de plastic afvalstromen omzet tot de bouwstenen van plastic. Hiermee kun je vervolgens nieuwe plastics produceren met dezelfde kwaliteiten als virgin (uit fossiele bronnen) plastic.

Circulaire economie
De doelstelling in Nederland is dat in 2030 tien procent van alle kunststoffen wordt gemaakt met behulp van chemische recycling. “Dan praat je over zo’n 550 kiloton”, zegt Jan Bessembinders, beleidssecretaris circulaire economie bij VNO NCW en voorzitter van de Versnellingstafel Chemische Recycling (VTCR). “We hebben nog een lange weg te gaan, maar er worden goede stappen gezet.” De VTCR werd drie jaar geleden opgericht om knopen door te hakken over hardnekkige circulariteitsvraagstukken en zo versnelling in opschaling te bereiken, legt Bessembinders uit. “Daarvoor moeten alle betrokken partijen aan tafel zitten. En dat is gelukt: van afval- en chemische bedrijven tot olieconcerns en merkeigenaren. Ook de ministeries van EZK en I&W zijn aangeschoven. Iedereen ziet de potentie van chemische recycling in.”

Erkenning chemische recycling in afvalbeleid
De volgende missie van de VTCR is om deze erkenning te verankeren in overheidsbeleid. “Chemische recycling wordt al genoemd in het afvalbeleid, maar het staat nog niet op de plek waar we het willen zien”, zegt Bessembinders. Met chemische recycling maak je kunststoffen van vergelijkbare kwaliteit als virgin plastics. Die potentie moet ook wettelijk onderkend worden, vindt de VTCR. Dit opent namelijk deuren voor toepassingen die nu nog gesloten zijn voor (mechanisch) gerecycled plastic, zoals verpakkingen voor voeding, cosmetica en farmaceutica.

Ook zal Nederland voor het slagen van chemische recycling plastic afval uit het buitenland nodig hebben. “Nederland heeft net wat strengere regels voor afvalimport dan de rest van Europa”, zegt Bessembinders. “Deze zal het gelijk moeten trekken met andere landen, zodat we de instroom van genoeg plastic stimuleren.”

Kwaliteit boven kwantiteit
“De overheid is nu vooral gefocust op kwantitatieve recycledoelstellingen”, zegt Michiel Kort, directeur circulaire economie bij adviesbureau Rebel en samen met Bessembinders betrokken bij de ondersteuning van de VTCR. “Er lijkt minder aandacht voor de kwalitatieve mogelijkheden. Terwijl chemische recycling zich daarop juist kan onderscheiden van mechanische. Recyclaat van mechanische recycling voldoet niet aan de kwaliteitseisen die voedselverpakkingen vereisen. Chemische recycling haalt dat wel. Recycling is meer dan alleen materiaalopbrengst. Dat besef willen we overheden meegeven, zowel nationaal als Europees.” Daniels sluit zich daarbij aan. “Er zijn ook plasticsoorten die je niet kunt recyclen met mechanische recycling. Als we de targets van de circulaire economie willen halen, moeten we de hele polymerenindustrie beschouwen.” Daarbij wordt chemisch gerecyclede pyrolyseolie onmisbaar voor de plastic waardeketen, verwacht Daniels.

Grote rol afvalinzamelaars
Afvalinzamelaars en sorteerinstallaties spelen een cruciale rol in het potentiële succes van chemische recycling. “Eén van de grote uitdagingen wordt om van al het afval dat ingezameld wordt, de verschillende plastic soorten uit te sorteren. Vervolgens moet de optimale recyclagetechniek toegepast worden om de gewenste kwaliteit te krijgen”, zegt Daniels. Dat vraagt om investeringen van de afvalsector – investeringen die het pas kan doen, als het de zekerheid krijgt dat er een afzetmarkt is voor gesorteerd plastic. “Neem bijvoorbeeld auto’s”, zegt Kort. “Daaruit wordt nu vooral metaal gewonnen om de recyclingdoelstellingen te behalen, terwijl er veel kunststoffen inzitten. Nu is er voor hen alleen nog geen businesscase om deze kunststoffen eruit te halen.”

Vliegwiel aanzwengelen
Het is een impasse die SABIC probeert te doorbreken met de opening van zijn fabrieken. Daniels: “Wij zien vanuit de markt en de maatschappij dat er vraag is naar chemisch gerecycled plastic. Met onze installaties creëren we direct vraag naar gesorteerd, schoon maar gebruikt plastic. We hopen dat we een vliegwiel kunnen zijn voor de hele keten om snel op te schalen.” Het bedrijfsleven heeft vooral behoefte aan robuust langetermijnbeleid van de overheid, ziet Bessembinders. Als overheden helder zijn over de ambities, dan biedt dat zekerheid voor bedrijven om te investeren. “In Nederland gaat het er de komende tijd om spannen”, zegt Bessembinders. “Eind dit jaar moet het kabinet invulling geven aan de circulaire ambities: circulair in 2050 en een halvering van het grondstoffengebruik in 2030. Daar moeten concrete afrekenbare doelen voor komen. Met de VTCR hebben we een advies opgesteld over wat de bijdrage van chemische recycling kan zijn. We gaan ons inspannen voor de ideale randvoorwaarden, zodat we bereiken wat we allemaal willen: minder afval en meer behoud van waardevolle materialen.”

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen