Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Monitor concept-Regionale Energiestrategieën

Donderdag, 25 maart 2021 10:30
Monitor concept-Regionale Energiestrategieën

Een analyse van de concept-Regionale Energie Strategieën (RES). De regionale energiestrategieën zijn ontwikkeld op grond van doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord (2019).

 De inzet van de (energie)regio’s is om tot een regionaal gedragen RES te komen samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven, overheden en inwoners. De RES is daarmee een instrument om de ruimtelijke inpassing van de energietransitie met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. De RES is ook een manier om langjarige samenwerking tussen alle partijen in de regio te organiseren.

 

De per 1 oktober 2020 aangeboden concept-RES’en vormen de eerste formele stap van de regio’s richting de RES 1.0, die in juli 2021 wordt verwacht. Daarna volgt tweejaarlijks een actualisatie. Het ministerie van EZK heeft als formele opdrachtgever voor het Nationaal Programma RES het PBL in 2019 verzocht om als onafhankelijk instituut de voortgang van de RES’en te monitoren in de verschillende fases van hun ontwikkeling en uitvoering.

 

Deze Monitor concept-RES van het PBL dient een afgebakend doel. De Monitor brengt in beeld in

hoeverre de doelstelling voor de opwekking van 35 TWh door middel van hernieuwbare elektriciteit

uit wind op land en grootschalige zon-PV lijkt te kunnen worden bereikt in 2030 op basis van alle

30 concept-RES’en. Voor de monitoring van de voortgang bij de Regionale Structuur Warmte

(RSW) is er geen nieuwe informatie die de bevindingen uit de tussentijdse analyse op de monitor

verandert of verdiept. Voor de RSW beperkt de Monitor concept-RES zich daarom tot een beschrijving van de hoofdlijnen uit de tussentijdse analyse.

 

DOWNLOAD

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen