Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Minder grondrisico’s dankzij nieuwe website

Donderdag, 07 november 2019 10:04
Minder grondrisico’s dankzij nieuwe website


Hoe kunnen we de risico’s van grondverzet in projecten beter beheersen? Met die vraag in het achterhoofd gingen Rijkswaterstaat en marktpartijen samen aan de slag.
Het resultaat: de website Minder grondrisico. Bij grote projecten komt vaak veel grondverzet kijken en speelt grond een grote rol. Dit kan tegenvallers in GWW-projecten (Grond-, Weg- en Waterbouw) veroorzaken. Reden is dat de grondsamenstelling tijdens de uitvoering vaak voor verrassingen zorgt. Denk aan vervuiling, explosieven, archeologische vondsten, kabels en leidingen en aan zaken als draagkracht en erosiebestendigheid van vrijkomende klei. Ook uit de evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier komt dit naar voren.

In één keer goed
Om deze risico’s beter te beheersen, hebben Rijkswaterstaat en marktpartijen samen in kaart gebracht hoe grondrisico’s – in de breedste zin – geminimaliseerd kunnen worden en hoe grondverzet in één keer goed kan worden uitgevoerd. De website Minder grondrisico is het veelbelovende resultaat.

Eendrachtige samenwerking
Alle betrokken partijen roemen de eendrachtige samenwerking bij de totstandkoming van de website. Advies- en ingenieursbureau Lievense begeleidde het project. Volgens algemeen directeur Eric van den Broek is het mooie van de website Minder Grondrisico dat het een website is met concrete hulpmiddelen. ‘Variërend van een stappenplan tot allerlei 'gereedschappen' om de stappen met goed gevolg te doorlopen. Heel praktisch allemaal.’

Doorpakken
Eén van de marktpartijen die actief aan de ontwikkeling van de site heeft bijgedragen, is Ploegam. Martin Egas, directeur innovatie, is dik tevreden met het resultaat.‘Met het stappenplan en de toolkit van Minder grondrisico breng je grondrisico’s zo vroeg mogelijk samen in kaart. Zo voorkom je problemen in een later stadium. En mochten er toch problemen ontstaan, dan biedt het stappenplan handvatten om er samen goed mee om te gaan.’

Wederzijds begrip
Ook het bedrijf GMB nam actief deel aan de ontwikkeling van de website. Algemeen directeur Gerrit Jan van de Pol is trots dat het project tot wederzijds begrip heeft geleid. ‘We zijn er nu allemaal van doordrongen dat het zich loont om in projecten vroeg met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de benodigde bodemgegevens. En we hebben dit ook goed in het stappenplan op de website Minder grondrisico verwerkt. Pure winst.’

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen