Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Metaalbedrijf heeft vertrouwen in toekomst

Woensdag, 08 juli 2020 01:47
Metaalbedrijf heeft vertrouwen in toekomst
Het aandeel MKB-metaalbedrijven dat veel vertrouwen heeft om door deze coronacrisis heen te komen, is gestegen, van 70% (eind maart) naar 81% (half juni). De afnemende orderportefeuille is nog altijd het grootste zorgenpunt in de sector, gevolgd door liquiditeitskrapte. Het aandeel bedrijven dat hier problemen door ondervindt, neemt toe. Dat blijkt uit het vijfde tweewekelijks onderzoek van Koninklijke Metaalunie naar de gevolgen van de coronacrisis bij MKB-metaalbedrijven, dit keer over week 25 (half juni).

Problemen nemen af
Het aantal MKB Metaalbedrijven dat problemen ondervindt door de coronacrisis is in 12 weken tijd afgenomen, van 86% eind maart naar 77% half juni. Het aandeel bedrijven dat geen grote problemen ondervindt, is in diezelfde periode gestaag toegenomen, van 14% naar 23%.Van exporterende bedrijven ondervindt 84% nog steeds problemen, terwijl dat bij bedrijven die alleen op de Nederlandse markt afzetten op 68% staat.

Orderportefeuille neemt af
Grootste probleem op dit moment is de afnemende orderportefeuille. Dit geldt voor 80% van de bedrijven. Voor de komende maand neemt dit aandeel verder toe. Een ander probleem dat groter wordt naarmate de vraaguitval langer aanhoudt, is de liquiditeitskrapte. Nu ervaart 40% van de respondenten de afnemende liquiditeitspositie als een probleem, maar de komende maand neemt dit voor veel bedrijven sterk toe. Een maand geleden lag dit nog op 28%.

Liquiditeitspositie neemt af
Op de vraag of bedrijven binnen nu en een jaar liquiditeitsproblemen verwachten, antwoord 68% van de bedrijven dat zij dit niet verwachten. Een maand geleden was dit nog 62%, dus een duidelijke verbetering. Een kwart van de bedrijven verwacht binnen een halfjaar liquiditeitsproblemen te krijgen, terwijl een derde deel van de bedrijven dit binnen een jaar verwacht.
NOW 1 en NOW 2
De belangrijkste maatregel waar bedrijven gebruik van maken blijft de loonkostensubsidie NOW. 60% van de bedrijven heeft van de NOW 1 subsidie gebruikgemaakt. 56% van de respondenten verwacht gebruik te gaan maken van NOW 2. Twee andere maatregelen die veel worden genomen zijn de afbouw van de flexibele schil en het uitstel van betaling van belastingen.

Omzetontwikkeling
Net als in de vorige editie is de respondenten gevraagd hoe de omzet zich in het tweede kwartaal heeft ontwikkeld en wat men van het derde kwartaal verwacht. Bij 69% van de respondenten is de omzet in het tweede kwartaal afgenomen, terwijl deze bij 10% is toegenomen.
Gemiddelde omzetafname 22%
Voor de gehele groep bedrijven geldt een gemiddelde afname van de omzet in het tweede kwartaal met 22% ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019. Voor het derde kwartaal verwachten net iets meer bedrijven een afname van de omzet in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. Het gewogen gemiddelde van plussen en minnen resulteert in een verwachte afname van eveneens 22%. Daarom wordt een stabilisatie verwacht ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020.

Met dank aan Metaalmagazine

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen