Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Meer interesse meiden in techniek

Zondag, 30 juni 2019 11:23
Meer interesse meiden in techniek
Steeds meer meisjes hebben interesse in een exact of technisch beroep. Was dat in 2011 nog 15 %, in 2019 is dat gestegen naar 38%. Onder jongens en meiden is de interesse gestegen van 36% in 2011 naar 52% dit jaar. Dat meldt het Bèta&TechMentality-onderzoek, dat is uitgevoerd onder bijna 1.500 jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar, in opdracht van Platform Talent voor Technologie, zo lazen wij in Metaalmagazine.


Populairder onder jongeren
Ten opzichte van 2011 is techniek populairder geworden bij jongeren. In het algemeen hebben jongeren meer vertrouwen in de vooruitgang van de technologie. Ruim driekwart van hen vindt dat technologie steeds belangrijker wordt in de wereld. Meiden bestempelen zichzelf dit jaar vaker als ‘technisch’: 36% in 2019 versus 28% in 2011. Het vertrouwen in de technische vaardigheden is in 2019 onder jongens nog altijd flink groter dan bij meisjes; respectievelijk 66% versus 36%. 

Keuze voor techniek neemt niet toe
Dat jongeren steeds meer het belang van technologie voor hun toekomst inzien, betekent nog niet dat ze vaker technische vakken kiezen. Een kwart van de jongeren is bang niet slim genoeg te zijn voor technische en exacte vakken: 20% van de jongens versus 28% van de meisjes. “Dit zien we terug in de cijfers”, stelt Beatrice Boots, directeur Platform Talent voor Technologie. “De gestegen interesse voor techniek vertaalt zich al in een hogere instroom van techniekopleidingen, met name bij de vwo leerlingen en de (technische) universiteiten. In het vmbo, havo, mbo en hbo is er echter nog veel te doen. Hier ligt een belangrijke taak voor docenten.” 

Rol docenten van belang
Docenten kunnen volgens haar helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen bij hun leerlingen. Uit het onderzoek komen vijf verschillende segmenten jongeren naar voren met een eigen houding ten aanzien van techniek. Bijna de helft van de ondervraagde jongeren (44%) zou vaker voor technische en exacte vakken kiezen, als duidelijker is wat ze er later mee kunnen doen. 

‘Vraag naar veelzijdige vaklui’
“In de toekomst draait alles om techniek”, zegt Boots. “We rijden steeds meer elektrisch, plaatsen zonnepanelen en windmolens, werken aan andere bronnen voor duurzame energie en zoeken naar oplossingen voor circulair bouwen.” Dit vraagt om veelzijdige vakmensen die werken aan een leefbare toekomst voor ons land. Goed geschoolde technici, ingenieurs die creatieve oplossingen bedenken, IT’ers voor het programmeren van robots en installateurs voor het aanleggen van duurzame installaties. We hebben ze keihard nodig.” 

‘Jongeren betrekken bij techniek’
Het in 2019 ontwikkelde Bèta&TechMentality-model geeft een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn of kunnen worden bij bèta en techniek. Uitgangspunt is dat iedere jongere is te interesseren voor techniek.  Het model maakt een indeling van de doelgroep jongeren van 9 t/m 17 jaar in vijf groepen (bètatypes) die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen. 

Ontdekker? Doener?
Heb je bijvoorbeeld meer Ontdekkers in je klas, Creatieve Makers of een mix van Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers en Doeners? Elk van de segmenten biedt specifieke aanknopingspunten hoe deze jonge doelgroep tijdens hun schoolcarrière geïnteresseerd kan worden en blijven in techniek. Het kwalitatieve vooronderzoek werd gedaan door jongerencommunicatiebureau Youngworks. Motivaction heeft de kwantitatieve fase uitgevoerd en de trendanalyse waarmee cijfers in 2019 vergeleken konden worden met die in 2011.

Platform Talent voor Technologie 
Platform Talent voor Technologie is een landelijke kennis- en expertisecentrum voor de bètatechniek en ict agenda. Als landelijke kennis- en expertiseorganisatie ondersteunt Platform Talent voor Technologie onderwijs en bedrijfsleven om de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van de technische beroepspraktijk te laten zien.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen