Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Maak je keten circulair met de subsidie Circulaire Ketenprojecten

Maandag, 08 april 2024 10:29
Maak je keten circulair met de subsidie Circulaire Ketenprojecten

De subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten is interessant voor bedrijven die (willen) werken aan het duurzamer en ‘sluitend’ maken van hun product- of materiaalketen. Op 4 april start een nieuwe aanvraagronde.

Circulaire ketenprojecten zijn samenwerkingsprojecten gericht op het circulair maken van een product- of materiaalketen. En dus op het ‘sluiten’ van die keten, door het verminderen van grondstoffenverbruik en het verminderen van CO2-emissies.

Het woord ketenproject geeft al aan dat sprake moet zijn van samenwerking tussen meerdere partijen in de keten. Denk daarbij aan producenten, afnemers/gebruikers of toeleveranciers (die zijn betrokken bij de productie, winning of verwerking van grondstoffen). Maar ook andere partijen, zoals retailers, reparateurs, inzamelaars, verwerkers en producenten van secundaire grondstoffen kunnen hier een rol spelen. De subsidieregeling is gestart vanuit de gedachte dat goede circulaire oplossingen vaak in de praktijk ontstaan: ze worden bedacht en ontwikkeld door samenwerkende partijen binnen de eigen keten. De overheid wil dit verder stimuleren door middel van subsidies.

Voor wie is deze subsidie interessant?
Deze subsidie is alleen bestemd voor samenwerkingsprojecten. Daarbij gelden als belangrijkste voorwaarden:

  • Het moet in elk geval gaan om een samenwerkingsproject met minimaal drie partijen
  • Deze partijen bestrijken samen tenminste drie verschillende schakels van de keten
  • Elke partij heeft een onmisbare (waarde-toevoegende) rol binnen de eigen schakel

Verder van belang bij die samenwerking:

  • Het moet gaan om onafhankelijke bedrijven (niet verbonden in een groep of holding)
  • Doorgaans geldt per samenwerking een maximum van zes partijen uit het mkb
  • Toegestaan zijn hier ook: samenwerkingen tussen één grootbedrijf + twee tot vijf mkb’s
  • Niet toegestaan als ketenpartner zijn: projectontwikkelaars, kennisleveranciers, contract onderzoeksorganisaties of arbeidsbemiddelaars

Verdere subsidie- en projectvoorwaarden
Subsidie kan worden aangevraagd voor circulaire samenwerkingsprojecten gericht op zowel productketens als materiaalketens. In aanmerking komen bestaande maar ook (deels) nieuwe ketens. Inhoudelijk moet het project zijn gericht op het bouwen van producten, processen of diensten die op de markt verhandeld of toegepast kunnen worden. Denk daarbij aan experimentele ontwikkeling, en aan uitzoekwerk voor proces- en organisatie-innovaties. Het project mag een looptijd hebben van maximaal twee jaar, en moet na afloop bovendien resulteren in een blijvende samenwerking tussen tenminste drie van de betrokken ondernemingen. Denk daarbij aan gezamenlijke marktintroductie of toepassing van de ontwikkelde producten, diensten of processen.

Hoeveel subsidie? Wanneer aanvragen
De subsidie vergoedt 50% van de goedgekeurde ‘eigen kosten’ van de ondernemer, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal 20.000 euro per ondernemer in een keten. Dit kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de inhuur van een ervaren procesbegeleider. Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen officiële indieningsrondes. De ronde van 2024 start op 4 april  (9:00 uur) en loopt tot en met uiterlijk 4 september a.s. Maar let op: aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst en zolang het subsidiebudget reikt (in 2024: 4,75 miljoen euro).

Meer informatie

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen