Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Loppersum duurzaamste gemeente

Donderdag, 17 september 2020 11:19
Loppersum duurzaamste gemeente
De Groningse gemeente Loppersum is de duurzaamste gemeente van Nederland. Dat blijkt uit de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten.
De index van Energiebedrijf Vattenfall is samengesteld op basis van de meest recente openbare data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht. De index geeft weer hoe Nederlandse huishoudens omgaan met duurzaamheid in en om het huis. Zo wordt gekeken naar het aantal zonnepanelen, het aantal aanvragen voor een Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de mate van verstening. Loppersum komt als meest duurzame gemeente uit de bus. Ook de meeste andere gemeenten in de top tien liggen in het noorden van het land. Het minst duurzaam is de gemeente Diemen, met een indexscore van -0,7 doen zij het bijna drie keer minder goed dan landelijk gemiddeld.

Zonnepanelen
9 Procent van alle Nederlandse huishoudens heeft zonnepanelen op het dak. Op provinciaal niveau lopen Drenthe en Zeeland voorop. Randstedelingen zijn aan de andere kant het minst begaan met (zelf) opwekken van energie met zonnepanelen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht scoren het laagst. Een verklaring daarvoor is volgens Vattenfall de grote mate van hoogbouw.

Subsidie
Nederlanders die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzamer warmte willen opwekken, kunnen onder andere aanspraak maken op de ISDE voor de productie van duurzame energie. Huishoudens in de noordelijke provincies vragen deze subsidie vaker dan in andere provincies aan voor energiebesparende maatregelen. In 2016 en 2017 gezamenlijk werden er per 10.000 huishoudens in Nederland gemiddeld 50,9 aanvragen voor ISDE gedaan. Het gemiddeld aantal aanvragen blijkt het hoogst te zijn op Ameland. Per 10.000 huishoudens werden hier namelijk 426 aanvragen gedaan, ruim acht keer zoveel als het landelijk gemiddelde.

Verstening
Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig. In de zomer houdt steen warmte vast, terwijl bomen en planten juist verkoelend werken. Daarnaast is er door de verstening minder ruimte voor bijen en andere insecten. Dit betekent dat er minder voedsel is voor vogels. Heel Nederland versteent, maar Flevoland spant de kroon. Hoewel verstening overal in bepaalde mate aanwezig is, spant Flevoland de kroon. Alle zes gemeenten binnen deze provincie zijn minder ‘groen’ dan het Nederlands gemiddelde.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen