Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Liever niet bedrijfsnaam op de inspectiesite

Donderdag, 13 februari 2020 02:27
Liever niet bedrijfsnaam op de inspectiesite
Sommige bedrijven zijn er blij mee, maar de meeste vinden het niet zo leuk als ze met naam en toenaam op internet door de Inspectie SZW worden genoemd. Want dat kan betekenen dat het bedrijf niet eerlijk of niet veilig heeft gewerkt. En dat wil je als goede werkgever natuurlijk altijd voorkomen.


Het is natuurlijk altijd een beetje spannend voor een werkgever als inspecteurs je bedrijf bezoeken. Een inspectie of wetten en regels wel goed worden nageleefd. Vaak gaat het daarbij om bedrijven waarbij onze risicoanalyses aangeven dat er mogelijk sprake is van overtredingen.

De Inspectie SZW is transparant over de resultaten van haar inspecties. Voor een aantal wetten worden de inspectieresultaten openbaar gemaakt. Bedrijven waar de Inspectie is geweest worden met naam en toenaam genoemd, evenals of zij zich aan de wet- en regelgeving hebben gehouden. Het gaat hier over de resultaten van de inspecties bij BRZO bedrijven, zware en ernstige overtredingen bij inspecties van asbestverwijdering en inspecties van de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en WAADI. De inspecties van de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandigheden zijn nog niet openbaar.

De Inspectie verwacht dat van het bekendmaken van inspectieresultaten een preventieve werking uitgaat. Een goede werkgever wil immers liever gekoppeld zijn aan het oordeel ‘geen overtreding’ dan aan ‘overtreding’. Met het openbaar maken van de inspectieresultaten wordt gestimuleerd dat klanten de voorkeur geven aan bedrijven en instellingen waar geen overtredingen zijn geconstateerd. Bovendien stimuleert het openbaar maken dat organisaties die het bestuur controleren - zoals gemeenteraden en medezeggenschapsorganen - met die informatie bij hun bestuur aandringen op betere naleving waar nodig. Zodat er kan worden gewerkt met bedrijven die eerlijk, gezond en veilig hoog in het vaandel hebben.

Niet alle bedrijven krijgen de Inspectie SZW op bezoek. Controles vinden plaats na een uitgebreide risicoanalyse, oftewel: waar zitten de grootste risico’s voor overtredingen van wet- en regelgeving? De naleving van de regels ligt primair bij werkgevers en werknemers zelf. De Inspectie SZW stimuleert het nemen van die eigen verantwoordelijkheid door wet- en regelgeving toegankelijk te maken via nalevingscommunicatie. Dat doet ze bijvoorbeeld door op internet zelfinspectietools aan te bieden waarmee bedrijven zelf kunnen controleren of zij aan de wet- en regelgeving voldoen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen