Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Leergang Conditiemeting; Onderhoudskundig Inspecteur en/of Adviseur: Start 3 juni

Dinsdag, 28 mei 2024 09:24
Leergang Conditiemeting; Onderhoudskundig Inspecteur en/of Adviseur: Start 3 juni

Met de inbreng van de goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van assets worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecontract en tussentijdse beoordelingen (audits).

Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

Deelnemers worden opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken.

Doel
De Inspecteur

Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Werktuigbouw, Elektrotechnische  installaties, Infrastructurele Werken of Transport uitvoeren conform de NEN 2767. Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inspectie (BOEI). Heeft inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming.

De Adviseur
Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren. Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie en aanvullende inspectie-items. Kan specifieke wensen van gebruiker/eigenaar en strategische doelen van de geïnspecteerde asset vertalen naar een advies.

Er worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers!
Een succesvolle cursist heeft een MBO+/HBO-opleiding binnen eigen specialisatie afgerond en bezit tevens over meerjarige relevante ervaring. De opleiding kent een hoog praktijkgehalte, afgewisseld met theorie.

De Maatlat Onderhoudskundigen en de NEN 2767 zijn leidend voor de kwaliteit van opleiden en het niveau van inspecteren. De Maatlat bevat een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Het vastgoed omvat gebouwen, de gebouwde omgeving, gebouwgebonden installaties, terreinen en inrichtingen, infrastructurele werken en kunstwerken. NEN 2767 is de norm voor conditiemeting en het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur.

Nodig bij deelname:

  • Inschrijfformulier (geef duidelijk de discipline aan)
  • Actueel CV
  • Motivatie voor deelname

Kwaliteit
NVDO, Hogeschool Utrecht en uitvoerend partner Helix garanderen een hoog niveau van opleiden met een erkend niveau van examinering door Hobéon. Door Hobéon kunnen erkende diploma’s en/of certificaten verstrekt worden aan deelnemers die met goed gevolg het examen hebben afgelegd. Daarmee wordt voldaan aan betreffende vakinhoudelijke certificatieeisen voor persoonscertificatie. De door NVDO en Hogeschool Utrecht gecertificeerden krijgen hiermee toegang tot het Sertum-register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI.

NVDO HogeschoolUtrecht HelixAcademy verwelkomen je graag als deelnemer aan deze (gecertificeerde) Leergang Conditiemeting

Aanvullende informatie, het lesrooster, de kosten en AANMELDEN

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen