Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Kwaliteit steeds belangrijker in aanbestedingen

Maandag, 01 mei 2023 03:29
Kwaliteit steeds belangrijker in aanbestedingen

Gunnen op basis van het gunningscriterium beste-prijskwaliteitverhouding (BPKV) is sinds 1 juli 2016 het uitgangspunt bij Europese aanbestedingen. In deze analyse bekijkt Tenderned wat sindsdien de verhouding is tussen gunnen op BPKV en gunnen op de laagste prijs.

 

Herziene Aanbestedingswet 2012 onder de loep
Op 1 juli 2016 wijzigde de Aanbestedingswet 2012. Aan de hand van TenderNed-data brengen we in beeld wat de belangrijkste wijzigingen hebben opgeleverd. Bekijk het overzicht.

Uitgangspunten analyse

 • In deze analyse ligt de focus op gunnen op de laagste prijs, omdat dit afwijkt van het beginsel gunnen op basis van BPKV
 • De analyse is gebaseerd op aanbestedingen die via TenderNed zijn uitgevoerd
 • In TenderNed is het niet mogelijk om het gunningscriterium ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’ te selecteren. We hebben hier dus geen data van
 • Aanbestedende diensten nemen de subgunningscriteria vrijwel altijd op in de aanbestedingsdocumenten; niet in de aankondiging. De gegevens uit de aanbestedingsdocumenten laten we in deze analyse buiten beschouwing  

Gebruik gunningscriteria procedure
Gebruik gunningscriteria laagste prijs in procenten per procedure

 • Bij de openbare procedure zien we door de jaren heen dat ongeveer 10% van de aanbestedingen wordt beoordeeld op basis van het laagste prijscriterium. Hierbij is een langzame daling te zien, van 11% in 2016 naar 9% in 2022
 • Bij de niet-openbare procedure fluctueert het gebruik van de laagste prijs; gemiddeld ligt dit rond de 3%
 • De concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap komen niet terug in de grafiek, omdat bij deze procedures niet wordt beoordeeld op basis van het laagste prijscriterium. Beide procedures geven ruimte voor het vinden van een passende oplossing bij complexe, duurzame en/of innovatie behoefte van de aanbestedende dienst. Gunnen op laagste prijs strookt hier niet mee 

Gebruik gunningscriteria type opdracht
Gebruik gunningscriteria laagste prijs in procenten per type opdracht

 • Het gunningscriterium laagste prijs wordt relatief vaak toegepast bij werken. Vanaf 2016 wordt hier jaarlijks relatief minder gebruik van gemaakt. Van ruim 18% in 2016 naar 13% in 202
 • Bij aanbestedingen binnen de sociaal en specifieke diensten wordt er bijna uitsluitend gegund op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding

Gebruik gunningscriteria per type aanbestedende dienst
Gebruik gunningscriteria laagste prijs in procenten per type aanbestedende dienst

 

 • Publiekrechtelijke instellingen en speciale sectorbedrijven beoordelen relatief het vaakst op basis van BPKV
 • Gemeenten en inkooporganisaties hanteren relatief het vaakst de laagste prijs 

CPV-codes met hoogste percentage beoordeling op laagste prijs

Positie

CPV-code

Percentage

1

09000000-3Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

32,68%

2

66000000-0Financiële en verzekeringsdiensten

28,61%

3

77000000-0Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquacultuur en imkerij

26,98%

4

19000000-6Leder, textielweefsels, kunststof en rubber materialen

24,39%

5

14000000-1Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten

24,00%

6

45000000-7Bouwwerkzaamheden

22,42%

7

24000000-4Chemische producten

17,65%

8

44000000-0Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw

17,29%

9

90000000-7Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

13,26%

10

50000000-5 Reparatie- en onderhoudsdiensten

12,56%

Als we naar de CPV-codes kijken waar relatief het vaakst gegund wordt op laagste prijs, dan scoren de aanbestedingen met de CPV-code 09000000-3 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen het hoogst. Logisch, want hierin is weinig onderscheidend vermogen.

Gunningscriteria in de herziene Aanbestedingswet 2012

Voor de herziening van de Aanbestedingswet 2012 bestonden er twee gunningscriteria:

 • laagste prijs
 • economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)

Sinds de herziening zijn er drie EMVI-gunningcriteria:

 • beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)
 • laagste prijs
 • laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit

BPKV is sindsdien het uitgangspunt bij opdrachten boven de Europese drempel. Kiezen voor laagste prijs of laagste kosten moet worden gemotiveerd in de aanbestedingsstukken.

Gelezen op Tendernet 

 


Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen