Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Kracht van Inspecties; onderzoeksresultaten

Vrijdag, 13 maart 2020 09:34
Kracht van Inspecties; onderzoeksresultaten
In nauwe samenwerking met een zorgvuldig samengestelde klankbordgroep, heeft de NVDO trends onderzocht in de inspectiebranche. De uitvoering van het onderzoek was in handen van Accenture.Een inspectie geeft informatie over onder andere de fysieke conditie, risico’s (technisch, economisch, maatschappelijk), conformiteit met regelgeving van de asset en bedrijfszekerheid ervan. Een inspectie kan worden gedaan in de beginfase van de asset-levenscyclus, maar ook tijdens de operationele fase van de asset en zelfs als “post mortem” activiteit.In de beginfase kan er worden geïnspecteerd of de asset, conform een vooraf met de fabrikant overeengekomen toetskader, voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving. In de gebruikersfase, ook wel de operationele fase, kan er worden geïnspecteerd op een periodieke basis of de asset na verloop van tijd nog steeds voldoet aan wet- en regelgeving. In de “post mortem” fase kan onderzocht worden welke nochtans “verborgen” afwijkingen aanwezig waren (aan moeilijk inspecteerbare onderdelen). De inspectie is uiteindelijk gericht op het ontdekken van risico’s en daarbij beheersmaatregelen te formuleren. Er zijn verschillende methodes die gebruikt kunnen worden bij de inspectie van een installatie. De meest voorkomende typen inspecties zijn; visueel, beproevingen, metingen (efficiency, belasting, temperatuur etc.), steekproeven en een technisch dossier onderzoek.

Op organisatorisch niveau bestaan er verschillen in wat er verstaan wordt onder inspecteren. Wanneer bedrijven het hebben over het controleren, schouwen, keuren of certificeren  van een asset, kan er indirect gepraat worden over het inspecteren van een asset. In principe is dit niet fout, maar het is wel belangrijk dat het voor zowel de asset owner als het inspecterende bedrijf duidelijk is wat beide partijen verwachten én verstaan onder een inspectie.

De volledige resultaten van het onderzoek naar de Kracht van Inspecties wordt gepubliceerd in het NVDO Onderhoudskompas 2020.


Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen