Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Investering voor eerste drijvende zonnepark op zee

Donderdag, 30 augustus 2018 11:37
Investering voor eerste drijvende zonnepark op zee
Oceans of Energy, een jong Nederlands bedrijf, kan de ontwikkeling van zijn unieke zonnepark op zee echt vorm gaan geven. Het bedrijf, waar ook andere Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij betrokken zijn, hebben een investering van 300.000 euro ontvangen van investeringsfonds UNIQ. 
Samen met de eerdere financiële steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kan het consortium flinke stappen zetten in de ontwikkeling van een drijvende centrale die straks op plekken waar een schaarste is aan land schone energie op kan wekken middels zonnepanelen op zee.

Consortium
Het consortium bestaat uit ECN, TNO, MARIN, TAQA en Oceans of Energy. Daarnaast voert Universiteit Utrecht samen met Oceans of Energy een onderzoek uit naar de elektriciteitsproductie van een eerste prototype op zee. Dit wordt vergeleken met productie op land, aangezien de verwachting is dat de productie op zee gemiddeld genomen 15% hoger zal liggen. “Wat wij hier in drie jaar tijd neer gaan zetten is bijzonder en nooit eerder gedaan. Zonnefarms werden al op binnenwateren gelegd, maar op zee is dat niet eerder gebeurd omdat dit erg moeilijk is. Je hebt daar immers te maken met enorme golven en andere destructieve natuurkrachten. Met de kennis en ervaring van deze Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven uit de offshore industrie zijn we overtuigd van succes,” aldus Allard van Hoeken, oprichter en CEO van initiatiefnemer Oceans of Energy. 

Dankzij de nieuwste investering van UNIQ kunnen er verdere stappen worden gezet in de ontwikkeling van drijvende zonnepanelen en het testen hiervan. "We verwachten in de komende 12 maanden voor de eerste keer een volledig werkend systeem op de Noordzee te kunnen leggen.”

Eilanden en afgelegen plekken
Grootschalige zonne-energiesystemen op zee zijn er tot op heden nog niet. Desondanks is het een unieke duurzame manier om energie op te wekken omdat het geen ruimte op land inneemt. Ideaal dus voor eilanden en afgelegen plekken wereldwijd. "Door in de toekomst gebruik te maken van de ruimte tussen de offshore windmolens op de Noordzee kan op dezelfde oppervlakte vele malen meer energie worden opgewekt. Dit is zeer interessant voor Nederland."

Wijnand van Hooff, Programmadirecteur Zonne-energie TKI Urban Energy zegt daarover: “De potentie van zonne-energie is enorm. Uit het Nationaal Solar Trendrapport 2018 blijkt dat met zonne-energie uiteindelijk ruim driekwart van de totale Nederlandse energievoorziening kan worden afgedekt. De mogelijkheden van drijvende zonneparken om een aanzienlijk gedeelte van deze potentie in te vullen zijn gigantisch, maar de innovatie-uitdagingen zijn ook aanzienlijk. Door het slim bij elkaar brengen van Nederlandse kennis op het gebied van zonnestroomtechnologieën en offshore-kennis wordt in Nederland een geheel nieuwe toepassing van zonne-energie ontwikkeld. Projecten als deze zijn van groot belang om uiteindelijk zowel de commerciële- als de energetische- potentie van de toepassing te kunnen benutten”.


Dr. Wilfried van Sark, Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en zonne-energie expert, vervolgt: “Wij zijn zeer verheugd om deelnemer te zijn in dit onderzoek naar de prestatie van drijvende zonnepanelen op zee en hiermee vooraan te lopen in deze nieuwe en uitdagende toepassing van zon op zee”.

Financiële steun
Het consortium ontvangt gedurende drie jaar tijd financiële ondersteuning van RVO.nl vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter realisatie van het project. “Het is een interessant innovatieproject onder andere door het grote herhalingspotentieel. Naast additionele duurzame energieproductie kan het ook leiden tot verduurzaming van olie- en gasplatforms. RVO.nl kijkt met belangstelling uit naar de resultaten, waaronder de opbrengsten en levensduur, in deze lastige veeleisende zee-condities,” aldus Frank Witte, Manager Energie-Innovatie bij RVO.nl. Zon op zee past goed bij maritiem Nederland en brengt de wereld nieuwe hoop op oneindig veel schone energie Allard van Hoeken besluit: “Drijvende zon op zee is een product dat goed past bij ons land met onze maritieme kennis en ervaring. De hele wereld kan hier baat bij hebben. De meerderheid van de mensen op aarde woont in kustgebieden. Ook de Nederlandse Antillen kunnen profijt hebben van deze ontwikkeling. Door nu te beginnen met zon op zee in de praktijk te brengen, verwachten wij een grote positieve impact wereldwijd te creëren.”

Met dank aan Kelly Bakker die dit artikel schreef in Maakindustrie

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen