Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Investeren in mensen nodig voor succesvolle energietransitie

Woensdag, 23 mei 2018 03:41
Investeren in mensen nodig voor succesvolle energietransitie

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie, vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie, maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen te halen, moet snel worden geïnvesteerd in scholing, aantrekken van mensen, en begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen.
Dat staat in het advies dat de SER recent  publiceerde. Het rapport bevat concrete aanbevelingen om de werkgelegenheidskansen te verzilveren en knelpunten op de arbeidsmarkt tijdig aan te pakken. Dit advies is een belangrijke bouwsteen voor het nog te sluiten Klimaatakkoord.

Technisch- en ICT-geschoolden
Voor een tijdige en succesvolle omslag naar een duurzaam energiesysteem zijn veel mensen nodig, terwijl op dit moment de tekorten snel oplopen. Het gaat vooral om technisch- en ICT-geschoolden op mbo- en hbo-niveau om bijvoorbeeld nieuwe energie-installaties te bouwen en onderhouden, huizen aan te passen of te isoleren.

Regionale initiatieven
Werknemers- en werkgeversorganisaties moeten samen, op landelijk en sectoraal niveau, oplossingen zoeken voor de tekorten. Op regionaal niveau zijn al allerlei initiatieven gestart om mensen om- en bij te scholen, en meer mensen te betrekken. Bedrijven, overheden en hogescholen leiden nu bijvoorbeeld in het project CAREER van TKI Wind op Zee jongeren op voor werk in de windenergiesector.

Kansen
Dit biedt ook kansen voor jongeren, zij-instromers, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt wordt hiermee inclusiever. De SER beveelt aan om deze initiatieven uit te breiden en meer diversiteit onder werknemers na te streven.

Lees het rapport HIER

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen