Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Inspectie SZW controleert op veilig gebruik rolsteigers

Donderdag, 10 september 2020 02:20
Inspectie SZW controleert op veilig gebruik rolsteigers
De Inspectie SZW gaat in het najaar controleren of er veilig wordt gewerkt met rolsteigers. De inspecties vinden plaats in het hele land, waarbij de aandacht uitgaat naar kleinere bouwplaatsen, zowel nieuwbouw als renovatie en onderhoud. Hier zullen vooral werknemers van kleine bedrijven – tot zo’n 10 werknemers – aan het werk zijn. Het kan gaan om bouw- en aannemingsbedrijven, schilders, installateurs, etc.

Met rolsteigers gebeuren veel ongelukken. Gemiddeld komen elk jaar door een val een rolsteiger twee mensen om het leven en houden tientallen er blijvend letsel aan over. Bij kleine bedrijven komen in verhouding meer ernstige ongevallen voor dan bij middelgrote en grote bedrijven. Als er bij een inspectiebezoek sprake is van valgevaar, dan volgt er onherroepelijk een boete en legt de Inspectie de werkzaamheden stil.

Ongevallen met rolsteigers gebeuren vaak omdat mensen de handleiding niet volgen, het materiaal verkeerd gebruiken en niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen. Vaak is dit terug te voeren op een onvoldoende veiligheidsbesef. Daarom controleert de Inspectie naast de veiligheid van de rolsteigers ook of de bedrijven voldoende aandacht hebben voor veiligheidsrisico’s.

Een belangrijke rol bij het beheersen van veiligheidsrisico’s speelt de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in combinatie met een Plan van Aanpak (PvA). Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd Plan van Aanpak (PvA) maken. Die verplichting geldt ook voor bedrijven met weinig werknemers. Als RI&E en PvA onvolledig zijn – omdat bijvoorbeeld niet alle risico’s of maatregelen zijn beschreven – volgt een waarschuwing. Als een bedrijf geen RI&E en PvA heeft, dan kan de Inspectie direct een boete opleggen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen