Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Industrie in Limburg zet forse stappen in de transitie

Woensdag, 21 juni 2023 01:21
Industrie in Limburg zet forse stappen in de transitie

De industrie in Limburg zet forse stappen in de transitie. Een transitie niet alleen van de energiebehoefte maar ook van de grondstoffenbehoefte en de processen. Op grote schaal zoals in de chemiecluster Chemelot, maar ook op bescheidener schaal zoals bij Gulpener bierbrouwerij. Er viel dan ook veel kennis en expertise op te snuiven tijdens de Inspiratietour vrijdag jl. van het Platform Verduurzaming Industrie van RVO, VEMW en NVDE.

  

Chemelot
Chemiepark Chemelot, één van de vijf grote industrieclusters in Nederland, waar bedrijven als Sabic, OCI, Borealis, Vynova, Fibrant en Anqore zijn gevestigd, is bezig aan zijn tweede grote transitie. De site heeft de ambitie om door te groeien tot de meest veilige, duurzame en concurrerende chemie- en materialensite van Europa. Chemelot wil voorop lopen in kennis- en innovatie om zo de transitie te versnellen. Een energietransitie, industrietransitie en grondstoffentransitie in één, waarbij circulaire grondstoffen en verduurzaming van de energiebehoefte centraal staan. Waarbij aardgas en nafta als grondstof en energiedragers voor zo'n 60 fabrieken van 17 bedrijven vervangen zullen gaan worden door elektriciteit, waterstof, biogas, biomassa en pyrolyse-olie.

Een belangrijk uitgangspunt is dat Chemelot de voorzieningen voor de site geïntegreerd als systeem gaat verduurzamen. De site is extra interessant voor start ups omdat het onder meer beschikt over samengebrachte kennis en expertise, utilities en vergunningen. In verschillende samenwerkingsverbanden wordt van lab- tot semi-technische schaal gewerkt aan mechanische- en chemische recycling en depolymerisatie, pyrolyse- en vergassingsprocessen, en elektrisch kraken. Een belangrijke bottleneck om bij de snel stijgende commodity- en klimaatkosten stappen te kunnen maken, is de tijdige beschikbaarheid van de infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en CCS. De afgelopen 2 jaar is de uitstoot van CO2 weliswaar met 25 procent gedaald, maar die reductie komt helaas niet geheel op het conto van - structurele - verduurzamingsmaatregelen maar ook door de - incidentele - energiecrisis.

Gulpener
Gulpener bierbrouwerij heeft de ambitie om al in 2030 fossielvrij te produceren. Het bedrijf koos er al voor zijn grondstoffen uit de naaste omgeving te halen en vraagt zijn leveranciers om de grondstoffen voor bier biologisch te telen. Een grote volgende stap is gezet met een nieuw volledig elektrisch aangedreven brouwproces dat 75 procent energie bespaart ten opzichte van het oude brouwhuis uit 1965. Om energie te besparen is de traditionele kookketel vervangen. De wort wordt voorverwarmd en in het brouwsel wordt superheated water geïnjecteerd. Er wordt zoveel mogelijk warmte in het proces gehouden door alles in tegenstroom te ontwerpen. Dat alles is sneller, kost minder energie en leidt tot een minimaal brouwselverlies. Het brouwhuis is ingericht om aangesloten te worden op een elektrische warmtepomp. Die kan kleiner worden gedimensioneerd door de nieuwe werkwijze, waardoor ook de investeringskosten worden gereduceerd.

Met dank aan v em w

 

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen