Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte in Lelystad

Maandag, 17 december 2018 12:27
HVC onderzoekt mogelijkheid voor aardwarmte in Lelystad
HVC onderzoekt de mogelijkheid voor aardwarmte in Lelystad. Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming.
Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeente Lelystad onderzoekt HVC óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Nederland aardgasvrij
De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij alle Nederlandse gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten in Nederland van het aardgas af omdat aardgas een fossiele brandstof is die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. We moeten daarom over op een nieuwe manier van verwarmen, douchen en koken. 

Onderzoek potentie aardwarmte
HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe we deze op veilige en verantwoorde wijze kunnen benutten voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn. HVC heeft de vergunning in overleg met de gemeente Lelystad aangevraagd. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.

Wat gaat er gebeuren?
In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond beschikbaar doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Al deze informatie is beschikbaar en gaat HVC gebruiken. In Lelystad zijn al meerdere warmtenetten van verschillende exploitanten. De gemeente kan met aardwarmte de warmtetransitie in Lelystad verder vormgeven en versnellen. Marco van Soerland (manager Lokale warmte HVC): 'De gemeente Lelystad erkent de duurzaamheidsopgave en ziet het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen met de gemeente een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond door de gemeente zelf geborgd. Met deze vergunning hebben de gemeente Lelystad en HVC het exclusieve recht verkregen om binnen dit gebied de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken'.

Aardwarmte en HVC
Momenteel neemt HVC deel aan een aardwarmteproject voor tuinders in de omgeving van Naaldwijk in Zuid-Holland (Trias Westland). Met de boring naar aardwarmte is veel praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. HVC heeft inmiddels de nodige kennis in huis, denk daarbij aan geologen, operationele medewerkers, maar ook mensen met jarenlange ervaring met het ontwerpen en het realiseren van putten in geothermie-, olie- en gassector. HVC gaat er vanuit dat de komende 5 jaar bij de aangesloten gemeenten een grote verduurzamingslag gerealiseerd kan worden met de ontwikkeling van aardwarmte voor woningen en bedrijven. 

Al geruime tijd levert HVC warmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan duizenden woningen en bedrijven (12.000 woningequivalenten). Duurzame bronnen zoals aardwarmte en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten dan Alkmaar en Dordrecht. Onlangs heeft HVC ook een opsporingsvergunning voor aardwarmte in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en voor aardwarmte in Den Helder, Schagen en Hollands Kroon toegekend gekregen.

Wij lazen dit in Flevopost

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen