Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Hoe is het gesteld met de veiligheid in Europa?

Vrijdag, 05 juli 2024 11:17
Hoe is het gesteld met de veiligheid in Europa?

Onze wereld wordt steeds onvoorspelbaarder, met nieuwe dreigingen en steeds complexere crises. Vier jaar geleden, met de EU-strategie voor de veiligheidsunie 2020-2025, beloofde de EU aan interne en externe veiligheidsproblemen te werken. Sindsdien wordt regelmatig onderzocht hoe succesvol de EU is bij het uitvoeren van deze strategie en het veiliger maken van Europa.

 

 

De EU heeft verschillende maatregelen genomen en ingevoerd om nieuwe dreigingen te voorkomen en aan te pakken. Ze is nu beter bewapend tegen veiligheidsproblemen dan in 2020. Dit blijkt uit het verslag van vandaag, waarin de voortgang op de onderstaande vijf gebieden is gemeten.

  • Versterking van de fysieke en digitale infrastructuur van de EU: de EU heeft maatregelen genomen om de kritieke infrastructuur beter te beschermen en de veerkracht van de faciliteiten die deze exploiteren te verbeteren, om de impact van verstoringen van essentiële diensten te voorkomen of te verzachten en om het rechtskader te versterken om huidige en toekomstige online- en offlinerisico’s aan te pakken
  • Bestrijding van terrorisme en radicalisering: er zijn diverse maatregelen en instrumenten aangenomen om lidstaten te steunen in hun strijd tegen terrorisme. De EU is nu beter in het anticiperen op, voorkomen van, beschermen tegen en reageren op terroristische dreigingen
  • Bestrijding van de georganiseerde misdaad: de EU heeft actie ondernomen om georganiseerde misdaadstructuren te ontmantelen en de strijd aan te gaan met cybercriminaliteit, illegale handel in drugs en andere goederen, migrantensmokkel en mensenhandel, milieucriminaliteit, economische en financiële criminaliteit en corruptiebestrijding
  • Meer samenwerking tussen justitiële en rechtshandhavingsautoriteiten: denk aan nieuwe regels voor informatie-uitwisseling en een herziening van het Prümkader voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling voor politiële samenwerking, nieuwe regels voor vooraf te verstrekken passagiersgegevens en een grotere rol voor Europol
  • Samenwerking met internationale partners: de EU is veiliger als haar partners ook veiliger zijn. Alleen al in 2023 is er ongeveer 700 miljoen euro uitgegeven om de capaciteit van landen buiten de EU te ondersteunen en onze samenwerking met hen te versterken bij het bestrijden van terrorisme en het voorkomen en bestrijden van gewelddadig extremisme

 

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen