Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Herziening ARIE-regeling

Zondag, 02 oktober 2022 10:51
Herziening ARIE-regeling

Omdat de ARIE-regeling op een aantal punten moeilijk te handhaven was, is deze herzien en gekoppeld met de Omgevingswet. De herziene ARIE treedt op 1 januari 2023 in werking.

 

 

 

De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Momenteel wordt de regelgeving herzien. Reden voor herziening is dat de regelgeving op dit moment op een aantal punten niet gebruiksvriendelijk, en moeilijk handhaafbaar is. Dit heeft als consequentie dat de veiligheid van de werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. 

Met de herziening wordt beoogd dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat de ARIE beter kan worden gehandhaafd, met als doel een beter waarborg voor de veiligheid van de werknemers van de betreffende bedrijven.

Inwerkingtreding
De herziene ARIE treedt op 1 januari 2023 in werking, en niet op 1 juli 2022, zoals aanvankelijk tijdens de internetconsultatie werd vermeld. Reden van vertraging is dat meerdere zaken zoals toetsen en interne afstemming meer tijd in beslag hebben genomen dan vantevoren ingeschat. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de ARIE treedt ook de Omgevingswet in werking. In de herziene ARIE-regeling zit een koppeling met de Omgevingswet en Seveso-inrichtingen (de huidige Brzo 2015-inrichtingen).

Overgangstermijn
Als een bedrijf momenteel onder de huidige regeling valt, moet deze gewoon momenteel aan de verplichtingen daaraan voldoen. Voor bedrijven die er straks onder komen te vallen, die er nu nog niet onder vallen, wordt een jaar overgangstermijn toegestaan waarin ze de verplichtingen kunnen implementeren. Zie voor meer informatie over de huidige ARIE de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen