Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Groothandels en producenten chemische producten overtreden regels

Vrijdag, 19 februari 2021 12:09
Groothandels en producenten chemische producten overtreden regels

Maar liefst 70% van de 70 geïnspecteerde producenten van lijmen, harsen en kitten en groothandels van chemische producten overtreden de regels. Dit kan betekenen dat medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.


 

De inspecties in deze bedrijfstak waren gericht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, in het bijzonder op blootstelling aan carcinogene, mutagene, reproductietoxische (CMR-) stoffen en sensibiliserende stoffen.

 

Bij alle inspecties wordt consequent het vierstappenmodel voor het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen gehanteerd: (1) inventariseren, (2) beoordelen, (3) maatregelen en (4) borging. Zijn een of meer van deze aspecten bij het bedrijf niet op orde? Dan gaat de Inspectie SZW over op handhaving. Bij de nu uitgevoerde inspecties is vooral gekeken naar de eerste 2 stappen. Bij groothandels van chemische producten werd daarnaast ook nadrukkelijk geïnspecteerd op de genomen maatregelen bij calamiteiten.

 

Uit de controle is gebleken dat een groot deel van de geïnspecteerde bedrijven niet voldoet aan de huidige wet- en regelgeving, wat zou kunnen betekenen dat medewerkers onvoldoende beschermd zijn tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven hebben of een waarschuwing gekregen of er is een eis gesteld om binnen een periode maatregelen te nemen.

 

Het komend jaar zal de Inspectie SZW de her- en vervolginspecties uitvoeren bij producenten van lijmen, harsen en kitten (LHK) en groothandels van chemische producten. Dan wordt beoordeeld of de in 2020 geconstateerde overtredingen zijn opgeheven. Als dat niet het geval is dan zal de Inspectie mogelijk boetes gaan opleggen.

 

Daarnaast zal tijdens deze inspecties ook gekeken worden naar de laatste 2 stappen uit het vierstappenmodel. De bedrijven moeten kunnen laten zien dat zij de juiste maatregelen hebben genomen om hun werknemers te beschermen tegen de gevaren van blootstelling, en hoe zij hun Arbobeleid gevaarlijke stoffen hebben geborgd.

 

Met de Zelfinspectietool werken met gevaarlijke stoffen, waarin het vierstappenmodel wordt gevolgd, kunnen bedrijven zelf eenvoudig controleren of zij aan hun Arboverplichtingen voor het werken met gevaarlijke stoffen voldoen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen