Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Groenverklaring voor meer duurzame en innovatieve investeringen

Vrijdag, 01 juli 2022 04:08
Groenverklaring voor meer duurzame en innovatieve investeringen

Met de vernieuwing van de vernieuwde regeling groenprojecten kunnen ondernemers voor meer duurzame en innovatieve investeringen een groenverklaring krijgen. Zo zijn er flink meer opties voor investeringen in de circulaire economie, energietransitie en kringlooplandbouw.Groenverklaring
Met de regeling groenprojecten kunnen groenfondsen innovatieve duurzame projecten financieren. Die fondsen doen dat met kapitaal dat door particuliere spaarders en beleggers is ingelegd: groen sparen en groen beleggen. De regeling is interessant voor ondernemers die financiering zoeken voor investeringen in innovatieve, duurzame technieken die extra kosten en risico’s met zich meebrengen en daardoor moeilijk te financieren zijn. De regeling kent 7 thema’s: natuur, duurzame landbouw, circulaire economie, duurzame energie, duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Binnen deze thema’s bestaan verschillende projectcategorieën.

Wat zijn de wijzigingen?
Voor een aantal categorieën komt er een aanscherping van de eisen. Voor zon- en windprojecten komen er bijvoorbeeld bepaalde eisen aan de installatie en voertuigen die geen fossiele brandstoffen mogen gebruiken (zero-emissie). Voor duurzame gebouwen komen er meer mogelijkheden. Door de wijzigingen draagt de vernieuwde regeling bij aan het kabinetsbeleid op het gebied van circulaire economie, energietransitie en kringlooplandbouw.

Natuur
Binnen het thema Natuur zijn een aantal categorieën samengevoegd. Aparte groenverklaringen voor deelnemers aan agrarisch natuurbeheer zijn niet meer mogelijk.

Duurzame landbouw
Het aantal categorieën binnen het thema Duurzame landbouw wordt breder. U kunt nu groenverklaringen aanvragen voor investeringen in kringlooplandbouw, eiwittransitie of de verduurzaming van de glastuinbouw.

Circulaire economie
Er zijn straks ook meer categorieën binnen het thema Circulaire economie. De uitbreiding betekent dat Groenverklaringen voor biobased oplossingen, grondstofbesparing, levensduurverlenging en hoogwaardige, innovatieve recycling mogelijk zijn.

Duurzame energie
Er komen nieuwe technische eisen aan de investeringen in windturbines, zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast komen er mogelijkheden voor projecten voor innovatieve oplossingen voor energieopwekking, voor opslag van duurzame energie en het efficiënt gebruiken van energie.

Duurzaam bouwen
Er zijn nieuwe mogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie waarbij het gaat om de brede milieuprestatie. Voor woningen en utiliteitsgebouwen blijft het mogelijk om op grond van een energieprestatie een groenverklaring te krijgen.

Duurzame mobiliteit
Binnen het thema Duurzame mobiliteit komt de focus te liggen op zero-emissie. Zo komen er mogelijkheden voor zero-emissie werktuigen, mobiele aggregaten, laad- en infrastructuur en walvoorzieningen voor de scheepvaart. Voor schepen blijven gemengde aandrijfsystemen mogelijk.

Klimaatadaptatie
Projecten die zich richten op innovatieve koeling van gebouwen en op de verhoging van het grondwaterpeil in het veenweidegebied kunnen straks ook een groenverklaring aanvragen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen