Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Goede ontvochting is voorwaarde voor telen zonder gas

Donderdag, 03 maart 2022 02:29
Goede ontvochting is voorwaarde voor telen zonder gas

De prijzen voor gas zijn afgelopen jaar fors gestegen. Dat is een extra stimulans voor glastuinders om minder of geen gas te gebruiken bij de teelt van hun gewassen. Aandachtspunt daarbij is het vocht in de lucht: planten verdampen gedurende de gehele dag. Dat vocht moet worden afgevoerd om ziektes te voorkomen. Energiezuinige ontvochtiging is daarom in het programma Kas als Energiebron een belangrijk onderdeel.

Kas als Energiebron is het innovatieprogramma dat is opgezet om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw te stimuleren. De focus ligt op demonstreren van kasconcepten, nieuwe technieken en ontwikkelingen gericht op het terugdringen van het fossiele-energiegebruik.

Energiezuiniger telen in een goed geïsoleerde kas heeft gevolgen voor het vocht in de kas. In een slecht geïsoleerde kas condenseert er veel vocht tegen de ramen en is er meer lekventilatie. Daardoor blijft de luchtvochtigheid laag, maar gaat ook veel warmte verloren. In energiezuinige kassen worden mechanische ontvochtigers ingezet: het vocht condenseert en de daarbij vrijgekomen warmte wordt weer teruggevoerd naar de kaslucht. Op deze manier blijft de energie behouden.

Dit systeem kan ook worden ingezet in minder koude periodes. De warmte wordt dan opgeslagen om op een later moment weer gebruikt te worden. Hierdoor neemt het energieverbruik van de kas nog verder af.

Met dank aan Agri Holland

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen