Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Gebruik werkbak in de kraan

Donderdag, 23 juli 2020 11:58
Gebruik werkbak in de kraan
Tot nu toe werd bij het gebruik van werkbakken een uitzondering gemaakt voor incidentele en kortdurende werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanaf 1 juli is het gebruik van een werkbak of -platform is alleen nog bij hoge uitzondering mogelijk en vereist vextra voorbereiding. Op overtreding van het besluit staan flinke boetes.


Wat zijn de wijzigingen;
Inzet van werkbakken en werkplatforms is vanaf 1 juli 2020 alleen toegestaan wanneer:
  1. de werkzaamheden vanuit een werkbak of werkplatform verricht worden op moeilijk bereikbare plaatsen, en
  2. er redelijkerwijs geen ander geschikt en toegestaan arbeidsmiddel of werkmethode beschikbaar is om die plaats veilig te bereiken
Daarnaast zijn er strikte voorwaarden gesteld aan u als werkgever / opdrachtgever:
  1. De noodzaak om met een werkbak of werkplatform te werken moet worden aangetoond in een schriftelijk werkplan (mag de RI&E zijn of de project RI&E, zie https://www.arbotechniek.nl/werkgevers/rie/), waarbij is aangegeven dat er geen andere veilige werkwijze mogelijk is en dat de werkzaamheden op de locatie overeenkomstig met het werkplan veilig kunnen worden verricht
  2. Het werkplan moet worden opgesteld door de werkgever en de locatie moet door de werkgever worden beoordeeld of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
  3. Het werkplan moet beoordeeld en akkoord bevonden worden door een gecertificeerde hoger veiligheidskundige
  4. De werkgever dient de werkzaamheden minimaal 2 dagen voor aanvang te melden bij inspectie SZW via het meldpunt. www.inspectieszw.nl/melden
  5. Bij het ontbreken van het werkplan en wanneer er overduidelijk sprake is van een, op het eerste gezicht, ondermaats werkplan, staat voor de werkgever een bestuurlijke boete.
  6. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is nu ook gesteld dat het verboden is om met werkzaamheden aan te vangen wanneer er geen ondertekend en goedgekeurd werkplan is
Ondersteuning bij het opstellen van het werkplan;
Op de website van het Arboportaal van het ministerie SZW (www.arboportaal.nl) kunt u vanaf 1 juli 2020 gebruik maken van de “Leidraad werkbak / werkplatform” voor werkgevers dat als stappenplan dient ter bepaling of de inzet van de werkbak / werkplatform gerechtvaardigd is. In deze leidraad vindt u een nadere toelichting op de verschillende stappen en mogelijkheden voor het opstellen van het werkplan.

Officiële wetstekst
De gehele wettekst en toelichting bij het gewijzigde artikel 7.23d van het Arbobesluit kunt u inzien in het staatsblad 2020-135 en via de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-135.html

LEIDRAAD
What do you want to do ?
New mail

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen