Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Gasunie ontwikkelt transportleiding voor restwarmte Rotterdam

Donderdag, 03 oktober 2019 09:59
Gasunie ontwikkelt transportleiding voor restwarmte Rotterdam
De glastuinbouw in het Westland en huishoudens in de regio Den Haag krijgen in de toekomst restwarmte uit de Rotterdamse haven. Gastransporteur Gasunie gaat het hoofdtransportnet voor de restwarmte aanleggen. In 2023 moet de eerste warmte geleverd worden.


Door de restwarmte uit de Rotterdamse haven te gebruiken hoeven tuinders minder fossiele brandstoffen in te zetten om hun kassen te verwarmen en kunnen ook huizen duurzaam verwarmd worden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwacht dat met het warmtenet een besparing van 2 à 3 megaton CO2 per jaar gehaald wordt. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam is in de haven voldoende warmte beschikbaar om 500.000 huishoudens van warmte te voorzien.

Restwarmte
De leiding, ‘Leiding door het Midden’ genaamd, loopt van Rotterdam naar Den Haag en krijgt bij Delft een aftakking richting het Westland. In de Rotterdamse haven wordt een nieuwe transportleiding aangelegd om de warmte aan te voeren vanaf de bedrijven. Bij verschillende bedrijven komt bij industriële processen warmte vrij, die gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen of gebouwen.

Ambitie
”De aanwijzing als onafhankelijke transportnetbeheerder sluit aan bij het publieke belang om met onze infrastructurele kunde en ervaring bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. Het past naadloos bij onze ambitie om ons verder te ontwikkelen naar een breed open access energie-infrastructuurbedrijf”, zegt Ulco Vermeulen, directeur Participations & Business Development bij Gasunie. De ontwikkeling van de transportleiding loopt al een aantal jaren. Energieleverancier Eneco nam het initiatief om de Leiding door het Midden te ontwikkelen. De energieleverancier gaat zich nu focussen op het leveren van de warmte aan bedrijven en huishoudens en draagt het beheer over aan Gasunie. In 2020 nemen de betrokken partijen een definitief investeringsbesluit voor de transportleiding.

Ook de Rijksoverheid is betrokken bij de ontwikkeling van 'Leiding door het Midden'. De overheid steunde het project nog dit jaar met € 15 miljoen voor de realisatie van de hoofdinfrastructuur en trekt voor de periode 2020-2030 nog eens € 75 miljoen uit.

Kansen voor restwarmte
Het inzetten van restwarmte voor de verwarming van huizen of gebouwen gebeurt op meerdere plaatsen. Zo worden in Rotterdam 16.000 huishoudens verwarmd met overgebleven warmte uit een raffinaderij van Shell. De techniek biedt ook veel kansen; onderzoeksbureau Berenschot concludeerde in 2018 al dat 114 grote datacenters in Nederland gezamenlijk 255.000 woningen duurzaam kunnen verwarmen.

Bron: Duurzaambedrijfsleven

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen