Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Extra geld voor A15 Gorinchem-Papendrecht dankzij MIRT

Donderdag, 10 december 2020 11:07
Extra geld voor A15 Gorinchem-Papendrecht dankzij MIRT
Er komt 375 miljoen euro extra beschikbaar voor het traject A15 Papendrecht-Gorinchem. Dit blijkt uit bestuurlijk overleg van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Ook is vertraging geconstateerd bij het project A16 Rotterdam en richten de nationale en regionale overheden een nieuwe mobiliteitsorganisatie op om hinder van werkzaamheden tegen te gaan en bij te dragen aan de energietransitie. Daarnaast zijn nog tal van andere afspraken gemaakt.
Diverse varianten
Op basis van nieuwe inzichten bij de MIRT-verkenning A15 Gorinchem-Papendrecht blijken ingrijpendere maatregelen noodzakelijk te zijn aan bestaande kunstwerken en het wegdek dan eerder was verondersteld. Het traject A15 Papendrecht-Gorinchem vormt nu al een groot knelpunt en zonder maatregelen zal de overlast in de toekomst verder toenemen.

Vanwege het belang van een goede doorstroming op de A15 voor de bereikbaarheid en economie in Nederland, verhoogt het Rijk het beschikbare budget voor de A15 Papendrecht-Gorinchem met 375 miljoen euro zodat een effectieve voorkeursvariant uitgewerkt wordt. Als door nieuwe inzichten opnieuw meer financiering nodig zal zijn, moet de regio meer bijleggen; aldus de afspraken. Er liggen momenteel diverse varianten op tafel, zoals mobiliteits managementmaatregelen, de uitbreiding naar 2x3 rijstroken of een 2x2 rijstroken met spitsstrook.

Vertraging project A16 Rotterdam
Het project A16 Rotterdam heeft eind 2019 vertraging opgelopen bij het verkrijgen van de watervergunning. In eerste instantie was niet duidelijk of aan de vergunningsvoorwaarden kon worden voldaan. Oorzaak hiervan waren onzekerheden rond de omgang met chlorideconcentraties en PFAS in het projectgebied. De openstelling verschuift hierdoor met een jaar naar 2025.

Nieuwe mobiliteitsorganisatie voor Zuid-Holland
In de regio Zuidwest wordt in 2021 de robuuste samenwerkingsorganisatie ‘ZuidHolland bereikbaar’ opgezet. Deze heeft als doel de hinder van werkzaamheden op en om de infrastructuur te beperken en bij te dragen aan de mobiliteitstransitie. Hiervoor stellen Rijk en regio 4 jaar lang op jaarbasis 4,9 miljoen euro beschikbaar.

AFSPRAKEN

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen