Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

En we noemen haar: ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’

Zondag, 12 september 2021 04:06
En we noemen haar: ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 “Nederlandse Arbeidsinspectie” heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is, hebben geleid tot dit besluit.

 

 

 

De officiële nieuwe naam wordt ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. In het Nederlands en Engels afgekort tot NLA. De keuze hiervoor is mede ingegeven door de komst van de Europese toezichthouder European Labour Authority (ELA). De nieuwe naam van de nationale toezichthouder, Netherlands Labour Authority (NLA) geeft duidelijk de verbinding aan en tevens is het verschil glashelder.

Daarnaast is de afgelopen jaren duidelijk gebleken dat de term Arbeidsinspectie nog steeds vaak wordt gebruikt en voor werkgevers en werknemers veelzeggender is dan de officiële naam Inspectie SZW. De nieuwe naam voorkomt ook het misverstand dat de Inspectie SZW, zoals bij een aantal andere inspecties, als taak zou hebben om toezicht te houden op onderdelen van het ministerie (SZW).

Europese mobiliteit
De toenemende Europese mobiliteit heeft ook gevolgen voor het toezicht op de arbeidsmarkt. In 2019 is door de EU gestart met de vormgeving van toezicht vanuit overkoepelend Europees perspectief, met de oprichting van de European Labour Authority. Om in haar naamgeving de verbinding tussen het Europese en nationale niveau tot uitdrukking te brengen, wordt de naam van de Inspectie SZW gewijzigd. Naar analogie met de naam op Europees niveau, ELA, hanteert de Inspectie SZW voortaan als afkorting NLA: Netherlands Labour Authority.

Voor het gebruik in de Engelse taal is het hanteren van de afkorting NLA, naar analogie met ELA, het meest productief. Dit sluit aan bij een bekend en naar verwachting steeds bekender wordend instituut op bovennationaal niveau. En het benadrukt ook de verbinding tussen de ELA en de NLA.

Nederlands gebruik
Voor het gebruik in de Nederlandse taal is het hanteren van de afkorting NLA voor Nederlandse Arbeidsinspectie het meest productief. Ten eerste om daarmee helder het onderscheid te maken met de ELA, waarvan de NLA één van de ‘founding members’ is. Ten tweede om aan te sluiten bij het spraakgebruik. Het inspecteren op de arbeid wordt in het spraakgebruik veelvuldig aangehaald als ‘arbeidsinspectie’. Waarbij soms in het midden blijft of het een referentie aan de organisatie is of aan de activiteit ‘de inspectie op de arbeid’ of ‘het inspecteren op de arbeid’ is. Met het hanteren van NLA en Nederlandse Arbeidsinspectie vallen de referentie aan de activiteit en de organisatie die dat uitvoert, samen.

De naam voorkomt tevens mogelijke misverstanden dat het toezicht zich specifiek zou richten op onderdelen van het ministerie van SZW. Terwijl het toezicht juist gericht is op álle werkgevers in Nederland en bestaat ten behoeve van gezond, veilig en eerlijk werk van werkenden en bestaanszekerheid voor alle inwoners van Nederland.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen