Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Duurzaamheidsscore infraprojecten; een keurmerk voor de infrasector

Donderdag, 07 januari 2021 12:11
Duurzaamheidsscore infraprojecten; een keurmerk voor de infrasector

De Infrasector heeft grote ambities met betrekking tot het verduurzamen van projecten. Daarbij is het cruciaal om onderscheid te kunnen maken tussen meer en minder duurzame projecten. Inmiddels zijn er goede meetmethoden ontwikkeld om die duurzaamheidsaspecten in kaart te brengen. Voor de infrasector bestaat echter nog geen keurmerk die inzicht geeft in een brede, integrale toepassing van duurzaamheid op projectniveau. Een verkennende studie van Nyenrode Business Universiteit, in opdracht van Dura Vermeer Infra BV, heeft een voorstel opgeleverd voor de inhoud, haalbaarheid en voorwaarden voor een keurmerk voor infraprojecten.

De studie heeft geresulteerd in de Duurzaamheidsscore Infraprojecten, een keurmerk voor de inframarkt. Hierin wordt beschreven wat wordt verstaan onder duurzaamheid van infraprojecten en hoe dit meetbaar gemaakt kan worden. De score maakt snel inzichtelijk in welke mate een infraproject duurzaam is.


Verduurzaming van de bouwsector
De Nederlandse bouwsector loopt voorop met het streven om in 2030 klimaatneutraal en circulair te bouwen. Anno 2020 zijn er al veel activiteiten die bijdragen aan verduurzaming, en het is van belang om te herkennen en erkennen wat er al gebeurt Hierbij is het belangrijk om te meten hoe duurzaam bouwprojecten nu al zijn en wat het uiteindelijke streven is.

Duidelijkheid
De duurzaamheidsscore is het enige keurmerk dat zich richt op de grond-, weg- en waterbouw (GWW) en specifiek op projecten in plaats van bedrijven en branches. “De score geeft duidelijkheid over wat duurzaamheid betekent voor de infrasector en welke thema’s hieronder vallen. Daarnaast geeft het concreet aan in welke mate een infraproject hieraan voldoet en biedt het handvatten voor verbetering”, vertelt André Nijhof, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan Nyenrode Business Universiteit.

Sturing
Het uitgangspunt voor het keurmerk is dat wat er gemeten wordt, ook gemanaged wordt. “Door te sturen op de onderdelen van de score, zorgen projectmanagers voor een integrale aanpak om infraprojecten te verduurzamen. Dit levert niet alleen meerwaarde op voor de huidige projecten, maar zorgt ook voor meervoudige waardecreatie die toekomstbestendig is”, zegt Karlijn Mol-Korten, manager duurzaamheid bij Dura Vermeer Divisie Infra.

Implementatie
“Het gebruiken van het keurmerk begint al in de gunningsfase, omdat daar veel condities bepaald worden voor het duurzaamheidsniveau van het project. Ook tijdens de uitvoering van het project, kan het keurmerk worden gebruikt”, aldus Mol. Nijhof vult aan: “Dit leidt tot meerwaarde voor diverse partijen. Voor de samenleving als geheel omdat het keurmerk bijdraagt aan daadwerkelijke verduurzaming van infraprojecten. In het bouwbedrijf zelf ontstaat meerwaarde doordat het keurmerk de mogelijkheid biedt om een ondergrens qua duurzaamheid vast te stellen en medewerkers mee te nemen in de ambities rondom duurzaamheid.” In eerste instantie wordt het keurmerk gebruikt voor projecten van Dura Vermeer, zodat inzichtelijk wordt hoe duurzaam de projecten zijn. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat dit keurmerk kan dienen als basis voor een sectorbreed keurmerk dat door allerlei bouwbedrijven en opdrachtgevers kan worden gebruikt om het duurzaamheidsniveau van infraprojecten te meten en inzichtelijk te maken.

Met dank aan Duurzaam Ondernemen

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen