Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Dura Vermeer gaat CO2-uitstoot in zeven jaar halveren

Vrijdag, 09 juni 2023 12:24
Dura Vermeer gaat CO2-uitstoot in zeven jaar halveren

Dura Vermeer wil zijn CO2-uitstoot in 2030 hebben gehalveerd en in 2050 naar bijna nul hebben teruggebracht. Dat kan onder andere door meer houtbouw, meer hergebruik van asfalt, beton, staal en andere bouwmaterialen, meer CO2-arm beton, het bouwen van meer energieneutrale woningen en de overstap naar emissievrij bouwmaterieel.

“Het is een hele mooie uitdaging om hiermee aan de gang te gaan. Wij kiezen voor het reduceren van CO2 en niet voor het compenseren ervan”, zegt Job Dura, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep NV.

Grote impact
De infra- en bouwbranche heeft een enorme impact op klimaat en leefomgeving. De sector is in Nederland verantwoordelijk voor 50 procent van het grondstoffenverbruik, 40 procent van het energieverbruik en 35 procent van de CO2-uitstoot.

Duurzaam bouwen urgenter
Dura Vermeer is al lang bezig met duurzaam bouwen. Zo was het bedrijf in 2008 mede-initiatiefnemer van de Dutch Green Building Council (DGBC). Die zet zich in om de sector sneller en grondiger duurzaam te maken en is uitgever van het bekende BREEAM-label waarmee duurzame bouwprojecten gecertificeerd worden. Daarnaast was het het eerste bedrijf dat tien jaar geleden een energieneutrale woonwijk, RijswijkBuiten, ontwikkelde. "Ook hebben we al 450 houtskeletbouw woningen gebouwd via ons Blokje Om-concept. Nu is dit allemaal niet nieuw. Alleen is de noodzaak om het te doen hoger op de agenda gekomen nu klimaatverandering urgenter is dan ooit”, zegt Dura. “Als familiebedrijf denken we aan de lange termijn. Vanuit ons moreel kompas zien wij de noodzaak om klimaatverandering terug te dringen en willen we hieraan bijdragen. Daarnaast vragen onze klanten erom, is er nieuwe wetgeving op komst en zijn er de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en die van Nederland.”

Klaar voor jaarlijkse rapportage
Een van die nieuwe wetten uit Brussel is bijvoorbeeld de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die verplicht grotere bedrijven als Dura Vermeer om vanaf 2025 jaarlijks te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens, milieu en maatschappij. Dus over CO2-uitstoot, impact op biodiversiteit of mensenrechten. Vaak valt dit onder het kopje Environmental, Social & Governance (ESG, milieu, sociaal en goed bestuur). “Daar zijn we al voor 80 procent op voorbereid. Dat nemen we al grotendeels mee in ons jaarverslag”, zegt Dura.

Medewerkers opvoeden
Hoewel Dura Vermeer dus al decennia met duurzaamheid bezig is, wil het bedrijf dat beleid meer gestructureerd aanpakken. Daarvoor is een visie en een beleidsplan opgesteld. De basis daarvan is een uniforme meetmethodiek van op wetenschap gebaseerde doelen en het formuleren van uitgangspunten voor dat beleid. Die heeft Dura Vermeer het afgelopen jaar opgetuigd en vastgelegd. “Daar hoort ook bij dat je medewerkers, collega’s en directeuren hierin moet opvoeden”, zegt hij. “Wat betekent scope 1, 2 of 3? Wat betekent net zero? En wat kun je eraan doen? Dat gaan we per bedrijfsactiviteit en per bedrijfsonderdeel uitwerken in zogeheten routekaarten.” Volgens hem is het einddoel – net zero – bekend, maar heeft het bedrijf nog niet het antwoord op alle vragen. Gaandeweg wil Dura Vermeer leren en bijsturen en daarover transparant en eerlijk zijn.