Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Dijkversterking Vlieland start in voorjaar 2024

Zaterdag, 28 oktober 2023 10:06
Dijkversterking Vlieland start in voorjaar 2024

Met het ondertekenen van een contract met aannemer Boskalis zet Rijkswaterstaat een belangrijke stap in de realisatie van de dijkversterking op Vlieland. Deze dijk ligt tegen de achtertuinen aan van de huizen aan de Dorpsstraat en moet het dorp beschermen tegen hoogwater van de Waddenzee. Op dit moment voldoet de dijk niet aan de veiligheidseisen. De eerste werkzaamheden daarvoor starten in februari 2024.

 

Goed geluisterd naar omwonenden
Tijdens het maken van het ontwerp van de nieuwe dijk is goed geluisterd naar omwonenden en belanghebbenden. Mede op hun verzoek wordt de dijk niet verhoogd. Om de dijk wel robuust en toekomstbestendig te maken is ervoor gekozen om deze zeewaarts te versterken waarbij rekening gehouden wordt met de zeespiegelstijging in de komende 50 jaar.

Daarnaast wordt er een weg aan de buitenkant toegevoegd. De weg is nodig voor het uitvoeren van beheer en onderhoud. De weg zal ook toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Binnendijks blijft een pad bestaan om de achtertuinen van bewoners van de Dorpsstraat te bereiken. Dit pad wordt verbreed, zodat het pad toegankelijk is voor hulpdiensten.

Start werkzaamheden
Aannemer Boskalis tekende het contract met Rijkswaterstaat om de dijkversterking op Vlieland uit te voeren. De komende periode wordt het ontwerp nog verder uitgewerkt, waarna de eerste voorbereidende werkzaamheden in februari 2024 kunnen beginnen. Het werk aan de dijk zal in april 2024 starten. De aanvoer van materiaal en machines zal plaatsvinden via een speciaal daarvoor gemaakte tijdelijke loswal. Op deze manier wordt eventuele hinder beperkt. Tevens wordt tijdens het werk een gebiedsconciërge ingezet. Hij is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en probeert hen waar nodig te helpen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Rijkswaterstaat werkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link) op landelijk niveau samen met waterschappen om op 88 plekken waterkeringen te versterken, waaronder in het Waddengebied. De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen