Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Delflandse bagger ingezet voor ophogen terrein van Royal FloraHolland

Vrijdag, 06 mei 2022 04:30
Delflandse bagger ingezet voor ophogen terrein van Royal FloraHolland

Hoogheemraadschap van Delfland bracht een van de eerste vrachten schone bagger naar het braakliggende terrein Mars bij het World Horti Centre. Royal FloraHolland Naaldwijk is eigenaar van deze grond en ontvangt de bagger om zijn terrein op te hogen. Zo wordt bagger duurzaam hergebruikt in plaats van afgevoerd naar een depot.

 

Om wateroverlast te voorkomen baggert Delfland de sloten en vaarten eens in de acht jaar. Zo kan overtollig regenwater sneller worden afgevoerd en bij droogte water worden aangevoerd. Bij baggeren wordt de onderste laag van de waterbodem verwijderd. Alle bagger wordt vooraf bemonsterd om de kwaliteit te bepalen. Zoveel mogelijk bagger wordt direct op de kant verspreid. Ook al ben je als eigenaar grenzend aan de sloot verplicht de bagger in ontvangst te nemen, kan dat niet overal. Ook de schone bagger wordt dan afgevoerd naar depots of bijvoorbeeld naar grote plassen om deze te verondiepen. Delfland wil zoveel mogelijk bagger in het eigen gebied houden. Dit is wel zo duurzaam en beter voor het milieu (minder CO2 uitstoot). Delfland betaalt daarom een vergoeding aan grondeigenaren die de bagger ontvangen. Ook voor particulieren of bedrijven die bagger willen ontvangen is een vergoeding mogelijk.

Win-Win
Royal FloraHolland verkent momenteel de mogelijkheden om in de toekomst op het Mars terrein te bouwen en bij ontwikkeling moet de grond opgehoogd worden. De bagger die opdroogt tot goede grond is hiervoor prima geschikt. In totaal gaat het om zo’n 6.000 m3 natte bagger. Dat zijn zo’n 250 vrachtwagens vanuit het gebied van Delfland. Alle sloten en vaarten waar de baggerspecie vandaan komt, zijn vooraf bemonsterd. Alleen bagger met klasse AW en Wonen (dat is schone bagger) is hiervoor geselecteerd.

Baggeren met zorg voor de natuur
De aankomende maanden lopen de baggerwerkzaamheden in Delfland door. Aannemers doen dit zorgvuldig en met oog voor de natuur in en om het water. De aannemers moeten werken volgens ecologische werkprotocollen waarin voorwaarden zijn opgenomen voor onderhoud met zorg voor de natuur. Zo moet er bijvoorbeeld altijd een uitweg zijn voor vissen tijdens de werkzaamheden en controleren ze op aanwezige broednesten. Een paar dagen voor het baggeren gaat een ecologisch expert al langs en geeft aan waar nesten zijn, zodat deze met rust gelaten worden.

Samenwerken
De nuttige toepassing van de bagger bij Royal FloraHolland is goedgekeurd door de Omgevingsdienst Haaglanden en de gemeente Westland heeft de vergunning afgegeven voor de uitvoering van het werk. Grondbank GMG (onderdeel van gebiedsontwikkelaar K3), specialist in dit soort nuttige toepassing, verzorgt de kwaliteitscontroles en het lokale aannemersbedrijf Van Zeijl Baggerwerken verzorgt de inrichting en verwerking ter plaatse. Zo wordt Royal FloraHolland geheel ontzorgd en wordt het terrein verder bouwrijp gemaakt.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen