Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

De kwaliteit van perslucht krijgt steeds meer aandacht

Vrijdag, 29 mei 2020 11:45
De kwaliteit van perslucht krijgt steeds meer aandacht
Voedingsmiddelenproducenten weten over het algemeen vrij weinig over de kwaliteit van perslucht. De kwaliteit van de perslucht in hun eigen productie is vaak niet bekend, maar ook over de vereiste kwaliteit bestaan nog veel onduidelijkheden. Het belang van een goede kwaliteit perslucht is echter groot. Zowel voor de voedselveiligheid, maar ook in het kader van duurzaamheid en de eigen energierekening.

De kwaliteit van perslucht krijgt steeds meer aandacht
Perslucht wordt meestal gebruikt voor het functioneren of regelen van pneumatische machines (bijvoorbeeld de aansturing van cilinders, grijpers of kleppen). Een slechte kwaliteit perslucht kan betekenen dat er olie- of stofdeeltjes inzitten of micro-organismen. Een compressor perst de omgevingslucht samen, waardoor de concentratie van de vervuilende deeltjes of micro-organismen verhoogd wordt. Dit is een ongewenste situatie. Oliedeeltjes kunnen een olielaagje vormen op de apparatuur, stofdeeltjes kunnen neerslaan als vervuiling en micro-organismen kunnen een bron van besmetting gaan vormen.

Ook kan perslucht worden gebruikt in direct contact met voedingsmiddelen. Het transporteren van droge stoffen als meel of rijst gebeurt vaak met lucht. Ook voor het leegspuiten van silo’s of containers met droge stoffen wordt vaak lucht gebruikt. Vervuiling, een te hoge temperatuur of vochtigheid van de perslucht kan op deze productielocaties grote negatieve gevolgen hebben.

Listeria en de coronacrisis
De afgelopen recalls met betrekking tot Listeria in vleeswaren en de huidige coronacrisis maken dat voedingsmiddelenproducenten zich steeds bewuster worden van de verschillende factoren die mogelijk besmettingen van hun producten kunnen veroorzaken. Luchtkwaliteit is een van die factoren die niet onmiddellijk als kritiek vermeld staat in de HACCP-overzichten. Maar luchtkwaliteit, waar in deze periode toch veel over geschreven wordt, en wellicht ook de aanblik van mondkapjes, doet de aandacht tegenwoordig steeds vaker uitgaan naar persluchtkwaliteit in de productie. BEKO TECHNOLOGIES zag onlangs een vervijfvoudiging van de offerte-aanvragen.Bewustwording
Martin Vink, general manager van BEKO TECHNOLOGIES: “We zien dat fabrikanten zich steeds bewuster worden van de risicofactoren van perslucht. Ik vergelijk het altijd met het gas, water en elektriciteit bij mensen thuis: we vinden het heel normaal dat er in ons huis allemaal meters zitten en dat de kwaliteit van bijvoorbeeld het water continu gemeten wordt. Waarom wordt dan de persluchttoevoer in productieprocessen dan niet gemeten of de kwaliteit ervan getest?”

Meten is nog altijd weten
Op het moment dat men gaat meten wat bijvoorbeeld de aanvoer van perslucht is, kan berekend worden hoeveel lucht uit het systeem wegvloeit. Adviseurs van BEKO TECHNOLOGIES kunnen vervolgens adviseren hoe het lek letterlijk gedicht of verminderd kan worden. Het maakt het proces vaak veel duurzamer, alleen al door de energiereductie die het oplevert. Door het plaatsen van een flowmeter kan eenvoudig de toevoer en hoeveelheid van perslucht afgelezen worden en kunnen lekken gevonden worden.

De kwaliteit van perslucht kan online gemeten worden door de installatie van een meetkast. Deze kan worden voorzien van een datalogger en een alarm. Vink: “Organisaties als BRC en de Amerikaanse FDA stellen hoge eisen aan de kwaliteit van perslucht. Een leverancier moet dan bijvoorbeeld ook precies kunnen aantonen wat de kwaliteit was op die en die datum, op dat tijdstip. Een datalogger is dan onontbeerlijk.”

Een andere manier van kwaliteitscontrole is losse meetapparatuur. In een HACCP- of kwaliteitsschema kan vastgelegd worden hoe en met welke frequentie de kwaliteit van perslucht gemeten wordt.

Een derde mogelijkheid is de Air Quality Audit van BEKO TECHNOLOGIES. Gedurende een week wordt de perslucht gemeten op een of meerdere locaties. Vooraf wordt met de producent overlegd wat de verwachting van de kwaliteit van de perslucht is. De uitslag wordt in een rapportage afgezet tegen de verwachting. Het rapport wordt ook voorzien van adviezen.

Advies van experts
De algemene richtlijnen en aanbevelingen voor de kwaliteit van perslucht zijn vastgelegd in DIN-ISO 8573-1. Hierin staat ook hoe de cijfers moeten worden vastgelegd. Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen welke cijfers voor welke branche of categorie voedingsmiddelen van toepassing zijn. Vaak stellen producenten of afnemers zelf eisen.

De experts van BEKO TECHNOLOGIES komen graag langs om samen te kijken naar de gestelde eisen en de mogelijkheden die er zijn voor de verschillende metingen. Uiteraard biedt BEKO ook de middelen en apparatuur om de kwaliteit van perslucht te verbeteren.

Met dank aan NVDOpartner VMT

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen