Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Datacenters maken zelf wel uit of ze vitaal zijn

Donderdag, 12 augustus 2021 10:29
Datacenters maken zelf wel uit of ze vitaal zijn

Veel aanbieders van datacenters zitten niet te wachten op overheidsbeleid voor vitaal-bepaling van datacenters. Ook hun afnemers zijn allerminst overtuigd van het nut en de noodzaak van overheidsbemoeienis. Zelfs experts betwijfelen of dit wel zin heeft.

 

 

 

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Datacenters vitaal?’ dat Stratix aan het Agentschap Telecom heeft uitgebracht. Een aantal betrokkenen denkt hun eigen boontjes te kunnen doppen. Ze zien de meerwaarde van vitaal verklaren niet in. Conclusie is dat het draagvlak gering is.

Michiel Steltman, directeur van de Stichting DINL (Digitale Infrastructuur Nederland), vindt dat het ministerie zich beter op andere problemen kan richten. Het al dan niet vitaal verklaren van datacenters voegt niets toe. 'Daarmee is het probleem van de veiligheid niet opgelost. Het knelpunt zit bij de processen die er draaien, niet bij de datacenters. Die blijken hun veiligheid goed te hebben geregeld,' aldus Steltman. 'Prima dat de risico's in kaart zijn gebracht. Daar waren veel misverstanden over.'

Aanleiding tot de studie is de veronderstelling dat het uitvallen van één of meer datacenters maatschappelijke ontwrichting tot gevolg kan hebben. Centraal in het onderzoek staat de vraag in hoeverre datacenters moeten worden beschouwd als vitale infrastructuur.

Ontwrichting
"Bijna geen enkele marktpartij kan aangeven wat onder het begrip ‘vitale infrastructuur’ moet worden verstaan". Met het oog op vitaalbeoordeling maakte Stratix een model voor indeling van datacenters. Het risico op maatschappelijke ontwrichting ontstaat wanneer een datacentrum vitale processen huisvest. Ook zijn er datacenters die geen reële uitwijkmogelijkheid kennen. Naast deze twee generieke kenmerken zijn er ook twee specifieke kenmerken waardoor uitval ernstige consequenties kan hebben. Een datacenter kan te complex werken om snel te herstellen. Een klein aantal datacenters is dermate omvangrijk dat zij als ‘te groot zijn om te falen’ moeten worden beschouwd.

Bijna geen enkele marktpartij kan aangeven wat onder het begrip ‘vitale infrastructuur’ moet worden verstaan. Ook over de consequenties bestaat verwarring. Over de criteria voor vitaal-bepaling bestaat daarentegen wel consensus. Bepalend zijn de processen van de klanten in de datacenters. De meeste partijen beseffen dat uitval van vitale processen tot cascade-effecten en maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Hierbij doet zich het probleem voor dat sommige exploitanten van datacenters te weinig van hun klanten weten om te kunnen beoordelen hoe belangrijk continuïteit voor hen is. Uit marktonderzoek blijkt dat datacenters het beste zelf kunnen aangeven of ze vitaal zijn. Die methode helpt ook het draagvlak te vergroten.

Vakantiegangers
Michiel Steltman vindt het opmerkelijk dat in een ander rapport over datacenters wordt gesteld dat Nederland wel zonder extra datacenters kan. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat had Buck Consultants gevraagd of nieuwe datacenters wel nodig zijn. Buck beantwoordde die vraag ontkennend. Steltman verbaast zich erover dat het ministerie zulke vragen stelt. Als je laat uitzoeken of Schiphol nodig is, dan zie je dat vakantiegangers ook via Düsseldorf kunnen reizen. Zonder een nationale luchthaven sluit je je niet af van de wereld.

De conclusie van Buck dat datacenters niet nodig zijn, staat overigens haaks op die van Stratix. In dit rapport wordt gewezen op het gevaar dat in diverse regio’s in Nederland gebrek aan keuze van datacenters bestaat. Ongewild kan dat leiden tot een single point of failure, met mogelijk grote gevolgen op regionale schaal bij uitval, zo waarschuwt Stratix. Steltman verbaast zich erover dat het ene bureau vindt dat geen extra datacenters meer nodig zijn, terwijl het andere bureau vindt dat er in bepaalde regio's te weinig datacenters zijn om uitwijk goed te kunnen regelen.

Beperkte zekerheid
Opvallend is ook een aantal uitkomsten van een enquête die Stratix hield onder aanbieders van datacenters. Gevraagd werd onder meer of certificatie een goede indicatie biedt voor een beoordeling als ‘vitale infrastructuur’. Opgemerkt werd dat certificaten slechts een beperkte zekerheid bieden dat processen als beschreven ook werkelijk worden uitgevoerd. Certificaten zijn vaak meer een marketing gimmick. Ze zijn minder bepalend voor de kwaliteit dan veelal wordt gedacht. Twijfels bestaan of ze maatgevend zijn voor vitaal/niet-vitaal.

Een andere opvallend uitkomst is dat de meerderheid alleen weet of vitale processen worden gehuisvest als hen dat wordt verteld. Ze vragen er niet naar aldus Computable.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen