Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Coronacrisis – Nederland verlengt inspectietermijnen tanksgevaarlijke stoffen

Donderdag, 30 april 2020 11:55
Coronacrisis – Nederland verlengt inspectietermijnen tanksgevaarlijke stoffen
Periodieke of tussentijdse onderzoeken van bepaalde reservoirs en voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen blijven vanwege de coronacrisis geldig tot 30 augustus. De versoepeling is een uitzonderlijke maatregel. In een bericht aan de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG), roept het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met name vullers en lossers van tanks op om deze aan een extra visuele controle op gebreken te onderwerpen. De controles dienen bovendien procedureel geborgd te zijn, om zo het hoge veiligheidsniveau bij het vervoer van gevaarlijke stoffen te handhaven.Dit is bepaald in twee Europese overeenkomsten die Nederland heeft ondertekend: de ADR-overeenkomst M 325 voor het wegvervoer en de RID-overeenkomst 2/2020 voor het spoorvervoer (beide zijn links onder dit bericht te downloaden). Door de coronacrisis zijn veel keuringstations gesloten. Dankzij het besluit blijft voldoende materieel beschikbaar voor het vervoer van essentiële stoffen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om benzine (UN 1203) en gasolie (UN 1202), mits de tank geschikt is voor vervoer van deze stoffen.

Keuringen na 1 maart verlopen
De regeling geldt alleen voor keuringen die na 1 maart zouden zijn verlopen. Als de keuringstermijn op 1 maart 2020 al is verlopen, dan dient de vervoerder daarvan in kennis gesteld te worden en kan de betreffende tank in ieder geval niet geladen worden. Lossing van zo'n tank kan mogelijk onder aanvullende veiligheidsmaatregelen, in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport, wel plaatsvinden.

Weg- en spoorvervoer
De regeling voor wegvervoer is van toepassingen voor tanks zoals bedoeld in de artikelen 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 en 6.10.4 en voor voertuigen zoals bedoeld in artikel 9.1.3.4 van de ADR-regelgeving. De tweede regeling, voor spoorvervoer, is van toepassing op tanks zoals bedoeld in de artikelen 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 en 6.10.4 van de RID-regelgeving.

Andere tanks
Ook voor periodieke inspecties van bepaalde drukhouders, en van transporttanks en MEGC’s zijn multilaterale overeenkomsten afgesloten. Hiermee wordt ook van deze inspecties de geldigheid verlengd tot 1 september 2020. Dit geldt voor zowel het wegvervoer (ADR) als het spoorvervoer (RID). Het gaat om de ADR-overeenkomsten M 326 en M 327 en de RID-overeenkomsten 3/2020 en 4/2020 (te downloaden links onder dit bericht).

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen