Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Consortium werkt aan circulaire waterstrategie voor Chemelot

Donderdag, 08 april 2021 01:18
Consortium werkt aan circulaire waterstrategie voor Chemelot

Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg hebben hun handtekening gezet onder het programma ‘Circulair water voor Chemelot’. Dat moet ervoor zorgen dat het industrieterrein in Geleen op het gebied van waterhuishouding de meest duurzame chemiesite van Europa wordt.

 


Op het Chemelot-terrein staan bijna zestig chemische fabrieken, die via een zijtak van de Ur schadelijke stoffen op de Maas lozen. Daarnaast gebruiken ze veel water uit het Julianakanaal voor koeling, verwarming (stoom), als proceswater en als bluswater. In de nieuwe waterwetvergunning, die Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) eind vorig jaar aan Sitech Services verleende, zijn strenge afspraken gemaakt over de lozingen van meer dan zeshonderd stoffen. Die moeten de komende jaren gefaseerd afgebouwd worden. Sitech Services is de beheerder van de integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie op het terrein.

 

De Maas is een belangrijke bron voor de productie van Limburgs drinkwater. Volgens Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) gebruiken 4 miljoen Nederlanders kraanwater dat gemaakt is van Maaswater.

 

Klimaatneutraal

Chemelot zegt zich ervan bewust te zijn dat zij een behoorlijke impact heeft op het oppervlaktewatersysteem van Limburg. Naast het reduceren van broeikasgasemissies zijn het verminderen van de uitstoot van afvalstoffen naar water en het reduceren van het totale watergebruik dan ook belangrijke doelstellingen in de transitie naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050. Daarvoor is het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ opgestart. Dat wordt uitgevoerd onder de vlag van Brightsite, een samenwerkingsverband van Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus.

 

Een consortium van WML, WBL en de bedrijven Utility Support Group en Sitech Services van Chemelot ondersteunt dit programma. Zij zullen hun kennis en netwerk inbrengen, zo beloofden ze deze week in een intentieverklaring. De verwachting is dat later nog andere partijen, zoals kennisleveranciers en technologie-ontwikkelaars, zullen aansluiten.

 

Nullozing

Circulair water gaat volgens Brightsite over het sluiten van cirkels – van kleine cirkels rondom een fabriek tot grote, site-brede cirkels – en over zowel watergebruik als de stoffen in het afvalwater. Het uiteindelijke doel is een nullozing, zegt programmamanager Lianne van Oord. "We willen het watersysteem op de Chemelot-site klaarmaken voor de toekomst door componenten beter uit het water te halen en waar mogelijk opnieuw te gebruiken en ons watergebruik te verminderen."

 

Met dank aan H2O waternetwerk

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen