Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Concept Regionale Energie Strategie klaar

Woensdag, 13 mei 2020 12:25
Concept Regionale Energie Strategie klaar
Waar is ruimte voor alternatieve energie? Hoeveel kunnen we in de regio leveren? En is dat maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Het wordt omschreven in de Regionale Energie Strategie (RES). Voor zowel Groningen als Drenthe ligt er nu een concept, door de regionale overheden en belangenorganisaties gezamenlijk opgesteld, zo meldt Waterschap Hunze en Aa’s.

Wat staat er in de RES?
Per regio wordt door overheden en belangenorganisaties gekeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Vooralsnog gaat dat over wind en zon. Ook wordt gekeken welke warmtebronnen te gebruiken zijn, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Zo beschrijft elke regio hun bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om over tien jaar in Nederland 35 Terawattuur (TWh) grootschalige zon- en windenergie op land op te wekken.

Zorgvuldig proces
De regionale bijdrage van zowel Groningen als Drenthe is een optelsom van gerealiseerde en geplande wind- en zonprojecten en ambities. Voor Groningen komt het totaal op 5,7 TWh en voor Drenthe is dat minimaal 3,45 TWh. Een groot deel hiervan is al gerealiseerd c.q. vergund.

Vervolg
Als het concept door de verschillende besturen is vastgesteld, gaat het naar het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat alle regionale plannen doorrekenen, om te zien of we samen de gevraagde 35 TWh kunnen leveren. Uiteindelijk komt er vóór 1 juli 2021 per regio een definitieve RES 1.0, die iedere twee jaar wordt geactualiseerd.

Wat betekent dit voor u?
De uitwerking van de RES krijgt vorm in samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De gemeenten betrekken u hierbij. Energiecoöperaties spelen een belangrijk rol om inwoners en bedrijven mee te laten profiteren van de voordelen van zonne- en windenergie. Het is de bedoeling dat de financiële opbrengsten van de projecten (deels) ten goede komen aan deelnemende inwoners en de omgeving.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen