Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Calamiteitenregeling en opslag zuiveringsslib

Donderdag, 14 januari 2021 01:25
Calamiteitenregeling en opslag zuiveringsslib

De waterschappen gaan vanaf volgend jaar een collectief systeem opzetten dat bij incidenten voorziet in de tijdelijke opslag van het zuiveringsslib dat ontstaat bij de rioolwaterzuivering. Ze willen daarnaast een landelijke calamiteitenregeling waarbij ze het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodig hebben.


Nu slaan de waterschappen het zuiveringsslib van rioolwaterwater bij incidenten tijdelijk op om het pas later te verwerken. Zo voorkomen ze dat het slib tegen de regels in gestort wordt of in het oppervlaktewater terecht komt. Dat regelen ze nu allemaal afzonderlijk. Bij calamiteiten kan het voorkomen dat die eigen voorzieningen niet toereikend zijn. Dan bieden collectieve locaties voor tijdelijke opslag uitkomst.

“Slechts bij zeer grote calamiteiten doen we een beroep op de Rijksoverheid. Een robuust systeem van slibeindverwerking is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die we gezamenlijk oppakken: alle waterschappen doen mee. Met dit plan zetten we ons als sector in voor voldoende capaciteit door innovatie en duurzaamheid te verbinden”, zegt Sander Mager van de Unie voor Waterschappen. Het is volgens hem bovendien ook efficiënter om dat gezamenlijk op te zetten. “Bijzondere aandacht is hierbij uitgegaan naar de individuele ruimte voor de waterschappen om de zuivering van het rioolwater verder te verbeteren en te verduurzamen. Denk aan de energiewinning en de terugwinning van grondstoffen uit het rioolwater.”


Rijksbaggerdepots
Op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hebben de waterschappen een plan gemaakt voor de gezamenlijke aanpak van problemen bij de slibeindverwerking. Als uitvloeisel daarvan regelen ze vanaf volgend jaar samen een gezamenlijke voorziening die als opslag fungeert bij incidenten. Ze zouden ook graag de mogelijkheid hebben om zuiveringsslib tijdelijk op te slaan in de rijksbaggerdepots, maar die optie wordt nog onderzocht.


Het plan van de waterschappen speelt in op het landelijke tekort aan verwerkingscapaciteit van zuiveringsslib. Tot een paar jaar geleden ging een groot deel naar Duitsland, maar die markt is weggevallen door gewijzigd beleid in dat land.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen