Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Bouw grootste groene waterstoffabriek dichterbij

Vrijdag, 01 januari 2021 02:37
Bouw grootste groene waterstoffabriek dichterbij
De deelname van het Duitse RWE en Noorse Equinor aan het NortH2-project van Gasunie, Groningen Seaports en Shell Nederland brengt de bouw van het grootste groene waterstoffabriek van Europa een stap dichterbij. Het project moet eiden tot 8 tot 10 megaton CO2-reductie per jaar in 2040. NortH2 wil een grote rol spelen in het bereiken van de gestelde Europese, Nederlandse en Duitse klimaatdoelen en de ontwikkeling van een internationale waterstofmarkt versnellen. Het project wil dit bereiken met grootschalige productie, opslag en transport van groene waterstof naar industriële sectoren die moeilijk of niet kunnen elektrificeren.


Nieuwe windparken op zee wekken de groene stroom op en kunnen qua capaciteit stapsgewijs uitgroeien van 1 GW in 2027 naar 4 GW tegen 2030, tot uiteindelijk meer dan 10 GW in 2040. Deze windparken komen naast de al geplande windparken voor de groene elektriciteitsvoorziening. Alle stroom van de extra windparken gaat naar de productie van groene waterstof. Hiermee beoogt het consortium in 2040 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dat scheelt dan een uitstoot van zo’n 8 tot 10 megaton CO2 per jaar.

Opschalen van hele keten
Het consortium heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de eerste fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode tot 2030. De studie concludeert dat de geïntegreerde aanpak van NortH2 tot een 20%-reductie van de maatschappelijke kosten kan leiden in vergelijking met een kleinschaligere aanpak. Doordat het consortium de hele keten grootschalig wil bouwen - van windparken op zee, productie, opslag, distributie tot uiteindelijk het gebruik van de groene waterstof - kan deze kostenverlaging worden bereikt. Op deze manier wordt groene waterstof in de industrie een economisch interessante optie voor verduurzaming. Bovendien zorgt het project volgens een studie van Rijksuniversiteit Groningen voor 700 tot 1200 structurele banen in de provincie Groningen en een veelvoud hiervan tijdens de bouwfase. De tweede fase van de haalbaarheidsstudie gericht op de periode na 2030 is inmiddels gestart.

Internationale ambities
"De toetreding van RWE en Equinor tot het consortium van NortH2 sluit aan bij de internationale ambities van het project. Europese samenwerking is noodzakelijk om uiteindelijk de klimaatdoelen te halen en de energietransitie te versnellen. Daarnaast zijn RWE en Equinor geen onbekenden in de Eemshaven en Noord-Nederland, en kunnen we van elkaars kennis en kunde gebruikmaken om het grootste groene waterstofproject van Europa verder te ontwikkelen", zegt Cas König, CEO van Groningen Seaports.

Europese en nationale subsidie
Het consortium is onder meer afhankelijk van vergunningen van overheden, het aanwijzen van plaatsen voor nieuwe windparken in de Noordzee, de beschikbare locaties van de waterstoffabriek(en), interesse van afnemers en de investeringsbeslissingen van de betrokken partijen. De partners van NortH2 verwachten in de initiële projectfase een beroep te kunnen doen op Europese en nationale subsidies voor verduurzaming van de energievoorziening.

Met dank aan Maritiemnederland

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen