Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Bedrijven investeren bijna 4,4 miljard euro in groene technieken

Woensdag, 10 juli 2019 12:35
Bedrijven investeren bijna 4,4 miljard euro in groene technieken
Het Nederlandse bedrijfsleven maakte in 2018 voor een recordbedrag van bijna € 4,4 miljard gebruik van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De bedrijven investeerden deze miljarden in vooruitstrevende milieuvriendelijke technieken. Het totale investeringsbedrag lag in 2018 een miljard hoger dan in 2017.

De Nederlandse overheid gaf naar schatting € 157 miljoen uit aan het belastingvoordeel op deze groene investeringen. Het totale aantal meldingen (aanvragen) steeg van 13.430 in 2017 naar 21.147 in 2018. Ondernemers klopten vooral bij MIA\Vamil aan voor investeringen in elektrisch vervoer. Ook gaan ze voor duurzame gebouwen en circulair ondernemen met bijvoorbeeld recycling en productie met minder grondstoffen.

Elektrische auto’s
Ondernemers investeerden vorig jaar ruim in elektrische auto’s. Zij meldden gezamenlijk meer dan € 1,6 miljard aan investeringen in duurzame mobiliteit. Deze investeringen zijn mogelijk met een voordeel van ongeveer een derde van het budget van de MIA\Vamil, ongeveer € 50 miljoen euro.
De investeringen zijn 3 maal zo groot als een jaar daarvoor en komt overeen met ruim 19.000 auto’s.

Duurzame gebouwen
Eveneens een derde van het beschikbare budget ging naar ondernemers die investeerden in een zeer duurzaam gebouw. Het gaat daarbij om gebouwen die niet alleen energiezuinig zijn, maar waarvoor in het ontwerp ook rekening is gehouden met grondstoffengebruik, ecologie en gezondheid.
Het totaal voor MIA\Vamil gemelde investeringsbedrag in duurzame gebouwen bedroeg € 1,9 miljard. Dit is 30% meer dan in 2017, terwijl de eisen in 2018 zelfs iets strenger waren dan in 2017.

Circulair ondernemen
Het overige deel van het budget ging vrijwel geheel naar circulair ondernemen en duurzame landbouw. Met steun van MIA\Vamil investeerden ondernemers ruim € 435 miljoen in recycling en grondstoffenbesparing. Dat is 44% meer dan in 2017. Het ging daarbij onder andere om het terugwinnen en benutten van CO2 en het gebruik van biomassa in verpakkingen en het terugwinnen van grondstoffen uit schillen.

Duurzame landbouw
In 2018 deden veel minder ondernemers een beroep op MIA\Vamil voor investeringen in duurzame landbouw. Voor duurzame tuinbouwprojecten golden in 2018 scherpere voorwaarden voor de CO2-uitstoot. Minder tuinders konden dit verhoogde ambitieniveau halen. Dit drukte het gemelde investeringsbedrag in duurzame kassen met 80% ten opzichte van 2017.
Ook veehouders meldden in 2018 minder investeringen in duurzame stallen. In totaal bedroeg het investeringsbedrag in duurzame landbouwprojecten ongeveer € 350 miljoen.

Beleid
De MIA\Vamil geeft recht op een fiscale tegemoetkoming via een belastingaftrek. Met deze regelingen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie en duurzame economische groei.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen