Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Bedrijfsmatige risico dat samenhangt met het falen

Woensdag, 02 januari 2019 09:49
Bedrijfsmatige risico dat samenhangt met het falen

Als storingen van technische installaties en de gevolgen hiervan niet zijn geïnventariseerd, kan dat leiden tot te veel onderhoud en over-engineering. Of ontstaat er ook een situatie dat men zich afvraagt of er wel genoeg gedaan wordt en of de inherente betrouwbaarheid van het huidige ontwerp wel voldoende is. Het gekozen onderhoud is in zo’n situatie niet onderbouwd en de risico’s worden niet aantoonbaar beheerst.Risicobeoordeling 
Dit is een praktijkvoorbeeld, waar een einde is gemaakt aan zo’n situatie door met RCM2 een formele risicobeoordeling te maken en de optimale risico beperkende maatregelen vast te stellen. De RCM2-analyse betreft de Hulp-Warmtecentrale (HWC) in Westervoort. De warmte voor ruimteverwarming en warm tapwater in een aantal wijken in Duiven en Westervoort wordt in eerste instantie geleverd vanuit de AVR afvalverbrandingsinstallatie.  De HWC wordt ingezet op momenten dat door extreem koud weer de warmtevraag hoger is dan AVR kan leveren, bij storingen aan de AVR en bij geplande stops wegens werkzaamheden.

In de situatie dat de warmtevraag hoger is dan de AVR en de HWC samen kunnen leveren, kan een forse daling van de druk in het net ontstaan. Vervolgens worden dan de distributiepompen afgeschakeld om deze te beschermen tegen schade door cavitatie en stopt formeel de warmtelevering aan de klanten. Bij strenge vorst kan dit zelfs leiden tot schade aan het net  waardoor de onderbreking van de levering langer kan duren.  Wanneer er een leveringsonderbreking is gaat dit ten koste van de klanttevredenheid.  Bovendien hebben particuliere klanten en zakelijke kleinverbruikers bij langdurige leveringsonderbreking recht op een schadevergoeding, hetgeen tot behoorlijke kosten kan leiden. 

Omstandigheden
Het bedrijfsmatige risico dat samenhangt met het falen van de HWC wordt bepaald door de volgende factoren:

  • Storingen en capaciteit; De HWC beschikt over drie grote cv-ketels en kan het maximale vermogen leveren met twee pompen en beschikt over één reservepomp.  Zo leiden sommige storingen, zoals het falen van een centrale PLC, er toe dat de HWC in het geheel niet levert, en sommige, tot een beperking van het vermogen, zoals het falen van bepaalde flowsensoren waardoor een ketel wordt afgeschakeld
  • De vraag naar warmte varieert met het seizoen. In de winter is de vraag natuurlijk het grootst, maar ook het moment op de dag speelt mee. Als mensen opstaan of uit hun werk komen, piekt de vraag
  • De factor tijd; De afvalverbrander is niet in staat om snel meer of minder vermogen te leveren. De HWC kan dit beter. Om snelle fluctuaties aan vraag en aanbodzijde op te vangen is er ook een buffervat geïnstalleerd. Vanwege de beperkte capaciteit van het buffervat is ook de verwachte downtime als gevolg van een storing van groot belang voor het bepalen van het bijbehorende risico.

De kans op een leveringsonderbreking is dat een bepaalde storing het vermogen reduceert tot onder de vraag. Al met al een vrij complexe risico-afweging die waardevol inzicht heeft gegeven in de kwetsbare plekken in het ontwerp, de kwaliteit van werken, het belang van bepaalde sensoren en de noodzaak voor bepaalde wijzigingen in het ontwerp en het technische beheer. De risico’s zijn proactief in kaart gebracht,  de maatregelen onderbouwd en de urgente aanpassingen in het ontwerp en het onderhoud staan keurig op een rij. Nu kan het risico op een rustige rationele manier worden beheerst.

Leer meer over RCM2
De NVDO organiseert i.s.m. Operational Excellence Transfer de Basiscursus Reliability-Centred Maintenance - RCM2 op 12, 13 en 14 maart a.s. De cursus duurt drie aaneengesloten dagen. Bij de RCM2-aanpak staan 7 belangrijke vragen  centraal. Deze 7 vragen vormen de rode draad van de cursus. Theorie wordt hierbij telkens afgewisseld met toepassing op een praktijkvoorbeeld. Tijdens de cursus wordt er ruim aandacht besteed aan hoe RCM2 georganiseerd wordt om het tot een succes te maken. De docent zal aan de hand van uw vragen helpen de theorie te vertalen naar uw bedrijfssituatie en de theorie toelichten met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Voor meer informatie klik HIER

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen