Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Baggeraars werken niet voorzichtig genoeg met straling

Woensdag, 08 april 2020 11:50
Baggeraars werken niet voorzichtig genoeg met straling
Uit controles bij 25 baggeraars bleek dat deze bedrijven meer moeten doen om werknemers te beschermen tegen de gevaren van straling. De Inspectie SZW constateerde 34 overtredingen. Een aantal zaken die tijdens eerdere inspecties aan het licht kwamen, zijn nu nog steeds niet op orde. Zo voldoen risico-inventarisaties en -evaluaties niet aan de vereisten en is het op peil houden van de deskundigheid van werknemers niet altijd in orde.
Op baggerschepen en zandzuigers zuigen sterke pompen zand, klei, slib en grind van de waterbodem op. Bij deze werkzaamheden worden metingen uitgevoerd met radioactieve bronnen. Bij verkeerd gebruik zijn de stralingsrisico’s van deze sterke bronnen groot. Daarom is het van belang dat werkgevers de risico’s goed inventariseren en maatregelen nemen om de gezondheid van hun werknemers te beschermen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de deskundigheid van het personeel op peil blijft.

Waarschuwingen
Op deze punten scoren de baggeraars onvoldoende. De Inspectie tikte negen bedrijven op de vingers omdat zij de stralingsrisico’s niet op de juiste manier, of onvolledig, inzichtelijk hadden gemaakt. Zes bedrijven kregen een waarschuwing omdat de kennis van specialistische medewerkers niet toereikend was. Deze medewerkers die toezichthouden op het gebruik van de stralingsbronnen hadden hun bij- en nascholing niet op orde.

Effect van inspecties
Ondanks deze overtredingen ziet de inspectie SZW wel positieve ontwikkelingen in vergelijking met inspectieresultaten van 6 jaar geleden. Zo is het totaal aantal geconstateerde overtredingen gehalveerd en zijn vergunningen nu op orde. Er zijn geen situaties aangetroffen die onmiddellijk gevaar voor werknemers opleverden. De Inspectie heeft voor de geconstateerde overtredingen waarschuwingen uitgedeeld. Bedrijven moeten de komende tijd aan de slag met het oplossen van tekortkomingen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen