Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Aardgas pijpleidingen op de Noordzee geschikt voor waterstoftransport

Woensdag, 21 december 2022 11:38
Aardgas pijpleidingen op de Noordzee geschikt voor waterstoftransport

De Noordzee biedt via windparken kansen voor de opwek van de benodigde duurzame energie. Gasunie is al bezig met een nationaal waterstofnetwerk - de zogenaamde backbone - op land. Een onderzoek dat is uitgevoerd door Veritas laat zien dat er ook off-shore mogelijkheden zijn om bestaande aardgas infrastructuur her te gebruiken voor het transport van waterstof.

Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Bijvoorbeeld in de verduurzaming van de industrie en de mobiliteit (zwaar transport). Als grondstof voor de productie van onder meer ammoniak en methanol, en als brandstof. In 2030 moet zo'n 4 GW aan capaciteit gerealiseerd zijn. Het ministerie van EZK laat onderzoeken of er in 2050 70 GW windenergie op zee kan zijn opgesteld. Afgelopen zomer ondertekende Nederland met Denemarken, Duitsland en België de 'Esbjerg-verklaring' waarin zij afspraken de Noordzee als ‘groene energiecentrale’ te ontwikkelen. In 2030 willen ze gezamenlijk 65 GW wind op de Noordzee produceren, waarvan 20 GW bestemd is voor het maken van groene waterstof.

Waterstof op zee
Groene waterstof wordt gemaakt met zonne- en windenergie. De waterstofplannen in Nederland maken vooral gebruik van energie van windparken op zee. De Nederlandse Noordzee heeft potentie voor grootschalige opwek van de benodigde energie. In de plannen tot 2030 komt de stroom van die toekomstige windparken hoofdzakelijk met kabels aan land, waar het in elektrolysers kan worden omgezet in groene waterstof. Er wordt nu ook gedacht aan elektrolyse op zee, vlak bij de bron. In plaats van de stroom eerst naar land te brengen met een kabel, wordt er meteen waterstof van gemaakt die via buisleidingen naar wal gaat. Zo’n buisleiding kan veel energie transporteren waardoor met één leiding energie van verschillende plekken op zee verzameld, en naar land gebracht kunnen worden. Daarom is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het aanleggen van een waterstofnetwerk op zee. Bureau Veritas is tot de conclusie gekomen dat de aardgas pijpleidingnetwerken van NGT (317 km; Noordgastransport) en NOGAT (266 km; Northern Offshore Gas Transport) in de Noordzee geschikt zijn om (groene) waterstof te kunnen transporteren. Het onderzoek mondde uit in een set certificaten, die aan de claim voldoen dat de leidingen 'fit for purpose' zijn. De twee operators van de leidingen, NGT en NOGAT gaan nu verschillende scenario's uitwerken. Het waterstof transport potentieel wordt geraamd op 10-12 GW voor de Nogat-leiding (aanlanding Den Helder) en 10-14 GW voor de NGT-leiding (aanlanding Eemshaven).

Onderzoek

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen