Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Aanpak EFG-labels: Parteon werkt met co-makers

Vrijdag, 29 september 2023 04:27
Aanpak EFG-labels: Parteon werkt met co-makers

Woningen met een EFG-label moeten uiterlijk eind 2028 zijn verbeterd. Woningcorporatie Parteon doet dat samen met zogenoemde co-makers: aannemers die als gelijkwaardige partners optreden. Kees van Broekhuijsen, teammanager onderhoud bij Parteon, ziet met deze aanpak nog mooie kansen voor verdere versnelling.

 

 

 

Van Broekhuijsen is groot voorstander van werken met co-makers, zeker bij de verbetering van woningen met EFG-labels: ‘Het begon allemaal met de aanpak van energiearmoede. Samen met een van de co-makers, Biltz, boden we onze huurders onder andere een box aan met hulpmiddelen als tochtstrips en radiatorfolie. Ook konden ze een energiecoach om advies vragen. En we hielpen bij het aanbrengen van de besparingsmiddelen. Maar de echte energiebesparing begint natuurlijk bij goede isolatie.’

Versnellen met co-makers
Zoals veel corporaties heeft ook Parteon te maken met woningen met EFG-labels die versnipperd over complexen te vinden zijn. Dat vraagt om een andere aanpak dan een heel complex in een keer verduurzamen. Parteon doet dat via een ‘andere’ manier van samenwerken in co-makerschap (met de aannemers Blitz, Jan Vet en KBK) en werkt in treintjes: terwijl de co-makers met de ene woning bezig zijn, worden er al voorbereidende werkzaamheden getroffen bij de volgende woning. De co-maker kan zo snel doorwerken. Parteon is inmiddels aan de slag met de eerste trajecten.

‘Bij de verduurzaming streven wij naar het hoogst haalbare, in 2050 moeten immers alle woningen CO2-neutraal zijn. Alleen als we voor woningen een grote ingreep hebben gepland, denk aan renovatie of sloop-nieuwbouw, isoleren we tot maximaal label D.’ Daarbij kiest Parteon voor de natuurlijke onderhoudsmomenten. Bijvoorbeeld op het moment dat schilderwerk nodig is, wordt er meteen dubbel glas geplaatst.

Daarnaast verkent Parteon werken op componentniveau. Dat wil zeggen dat de corporatie alleen die elementen aanpakt die ervoor zorgen dat een woning in een complex een slecht label heeft. Stel: alleen de hoekwoningen hebben een slecht label, dan kan Parteon die aanpakken door de kopgevels te isoleren.

Groot draagvlak bij huurders
Parteon heeft er bewust voor gekozen te werken via co-making. ‘We zijn afgestapt van de traditionele verhouding opdrachtgever – opdrachtnemer. Door als gelijkwaardige partners samen te werken, kunnen we beter gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring. We durven elkaar aan te spreken en komen zo veel sneller tot een efficiënte werkwijze.’ De co-makers met wie Parteon samenwerkt, verzorgen niet alleen de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden. Samen met Parteon leggen zij het contact met de bewoners. Door huurders in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken en te vragen naar hun wensen, ontstaat er draagvlak. ‘Waar het vroeger nog weleens lastig was om 70% instemming te krijgen, halen we dat nu steeds vaker, of zelfs hoger, richting 85-90%. Huurders voelen zich serieus genomen en gehoord. Dat levert voor iedereen grote winst op.’ Van Broekhuijsen merkt dat met name bij de aanpak van individuele woningen dit directe contact belangrijk is. ‘Daar zitten ook nog wel de nodige spijtoptanten tussen: mensen die eerdere verduurzamingsmaatregelen hebben geweigerd. Of huurders die wonen in een wat kleiner complex van minder dan 10 woningen. Die woningen komen vaker in aanmerking voor verkoop, wat een complexaanpak ingewikkelder maakt. In dat geval wil je de zittende bewoner verleiden te verhuizen naar een woning die al is verduurzaamd.’ Ook voor deze gevallen kiest Parteon voor componentaanpak: de aanpak van 1 of 2 elementen waarmee de woning een beter label krijgt.

Corporaties zijn ook co-makers
Van Broekhuijsen ziet veel kansen voor versneld verduurzamen via co-making. Die samenwerking mag wat hem betreft nog wel een stapje verder. ‘De partners met wie wij samenwerken, werken ook voor andere corporaties in de regio. Waarom zouden we als corporaties het afschalen van EFG-labels niet gezamenlijk oppakken? Het komt vaak genoeg voor dat het ene blok appartementen van corporatie X is en het blok ernaast van corporatie Y. Precies dezelfde woningen, waar dezelfde maatregelen nodig zijn. Zet je die opdracht gezamenlijk weg, dan kunnen aannemers in 1 keer door. Zo kun je echt versnellen!’

Met dank aan collega vereniging Aedes

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen