Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

8 oktober; start Leergang Conditiemeting BOEI volgens NEN2767

Vrijdag, 11 september 2020 12:39
8 oktober; start Leergang Conditiemeting BOEI volgens NEN2767
Gebreken aan gebouw gebonden assets en/of infrastructurele werken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestaties.Met de inbreng van de goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van assets worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecontract en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein.

Deelnemers worden opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken.

Doel
De Inspecteur
Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Werktuigbouw, Elektro-technische installaties of Infrastructurele Werken uitvoeren conform de NEN2767. Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inspectie (BOEI). Heeft inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming.

De Adviseur
Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren. Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN2767 inspectie en aanvullende inspectie-items. Kan specifieke wensen van gebruiker/eigenaar en strategische doelen van de geïnspecteerde asset vertalen naar een advies.

Blok 1
 • Inleiding leergang. Inspectiekader, soorten inspecties en toepassing NEN 2767. Inleiding thema technisch beheer & onderhoud
 • NEN 2767 methodiek, decompositie en opbouw deel 2 Gebrekenlijsten
 • Aanvullende inspecties Energie 
 • Vakkennis per discipline BO, WTB / T, E en Monumenten
Blok 2
 • Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving, Bouwbesluit, Arbo-wetgeving. Aanvullende inspecties Brandveiligheid
 • Oefenvoorbeelden op basis van inspectiesoorten. Mondeling en schriftelijk communiceren
Blok 3
 • Praktijkdag 1
 • Praktijkdag 2 
 • Praktijkdag 3 
 • Examentraining – NEN 2767 inspectie en aanvullende inspecties
Blok 4
 • Beheersing onderhoud binnen Asset Management, life cylce costing en MVO. Risico’s, beslissingsmodellen
 • Prioriteitsstelling, scenario denken en duurzame oplossingen. Van inspectie-resultaat naar adviesrapport met aanbevelingen

Na het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoonscertificatie.

Aanvullende informatie, het lesrooster, de kosten en overige INFORMATIE
What do you want to do ?
New mail

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen