Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

LVO-Model

LVO-Model

Het LVO-model is een kosten optimalisatie model, waarmee een onderhoudstrategie berekend kan worden welke de laagste kosten heeft over de levenscyclus van een object. Het LVO-model is ontwikkeld door Rijkswaterstaat in samenwerking met diverse partijen.Uniek aan het model is dat er drie soorten onderhoud mee kunnen worden afgewogen.

Alle informatie rondom het Levensduurverlengend Onderhoud-model van Rijkswaterstaat vindt u in de bijlagen.
In de bijlagen treft u:
Artikel Levensduurverlengend Onderhoud (Engelstalig)
Het inspectie-validatie-model
Handleiding
Validatiemodel

Met behulp van het LVO-model kan zowel het interval van preventief vervangen als het interval van levensduurverlengend onderhoud worden geoptimaliseerd. Door middel van levensduurverlenging kan de veroudering worden vertraagd en kan de levensduur van een onderdeel worden verlengd. Het smeren van mechanische objectonderdelen en het bijwerken van roestplekjes bij geconserveerde sluisdeuren vallen in de categorie levensduurverlengend onderhoud. Vervanging en levens-duurverlenging verschillen in die zin, dat de conditie van een onderdeel bij een vervanging wel wordt teruggebracht tot het gewenste beginniveau, terwijl de conditie van een onderdeel bij een levensduurverlenging weliswaar ietwat kan worden verhoogd maar niet volledig wordt teruggebracht tot het gewenste beginniveau.

Het LVO-model kan worden gebruikt voor het optimaliseren van onderhoud in zowel de ontwerpfase als de gebruiksfase. In de ontwerpfase kan een optimale afweging worden gemaakt tussen de initiële investeringskosten enerzijds en de toekomstige onderhoudskosten anderzijds (levenscyclusanalyse). In de gebruiksfase kan een optimale balans worden gevonden tussen de kosten van preventief onderhoud (levensduurverlenging en preventieve vervanging) enerzijds en de kosten van correctief onderhoud (correctieve vervanging en falen) anderzijds. Het kostencriterium van de verwachte gedisconteerde kosten (de Netto-Contante Waarde) wordt gebruikt om verschillende onderhoudsstrategieën met elkaar te vergelijken.

Met het LVO-model kunnen optimale onderhoudsbeslissingen worden genomen rekening houdend met de onzekerheid in de veroudering (b.v. het verlies aan staaldikte ten gevolge van corrosie).

Samen met haar leden zal de NVDO werken aan het verder optimaliseren en voeden van het LVO-model.

De NVDO en Rijkswaterstaat hechten grote waarde aan uw input, waarmee de verdere optimalisatie kan worden doorgevoerd. Uw bevindingen ontvangen wij graag via info@nvdo.nl

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen