Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

13-03-2018 Systeemoplossingen dragen bij aan langere levensduur spoor

De kijk op spooronderhoud is aan het veranderen. Om de levensduur van het spoor te verlengen kijken opdrachtgevers la...

12-03-2018 27 maart; ISO 55000 Strategisch Gebouwbeheer

De wereldwijde normen voor Asset Management ofwel de ISO 55000-serie geeft een instrument in handen om 'assets', waar...

11-03-2018 Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) van kracht

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om dat mogelijk te maken, is het besluit B...

10-03-2018 17, 18 april; Cursus Verkenning Asset Management

Een integrale kijk op het beheer van assets, van ontwerp, gebruik, onderhoud tot ontmanteling, en het zorgdragen dat ...

09-03-2018 9,3 miljard voor onderhoud en vernieuwing spoor

Deutsche Bahn steekt dit jaar 9,3 miljard euro in onderhoud en vernieuwing van het spoorwegnet, volgens het bedrijf e...

07-03-2018 Afval-naar-chemie fabriek in Rotterdam

De Botlek in Rotterdam krijgt mogelijk een fabriek die jaarlijks 360.000 ton plastic afval omzet in 220.000 ton ‘groe...

07-03-2018 Duikers helpen bij storten onderwaterbeton

Station Driebergen-Zeist wordt verbouwd en daarvoor gaan duikers onder water in de bouwkuip helpen met het storten va...

25-02-2018 Zicht op oplossing voor slibproblematiek

Het blijkt mogelijk de te grote hoeveelheden slib en de daarmee samenhangende troebelheid van de Eems-Dollard effecti...

24-02-2018 Bouwlogistiek; Centraal versus Decentraal

Koninklijke VolkerWessels onderneming Visser & Smit Hanab (VSH) is aannemer op het gebied van (ondergrondse) verbindi...

22-02-2018 Nieuwe Shell-fabriek toont kracht Rotterdamse breakbulk

Shell heeft een ambitieuze investeringsagenda als het om haar raffinaderij in Pernis gaat. Door de bouw van een Solve...

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten