Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

19-09-2018 Start 10 oktober; Leergang Asset Management

Toepassing van Asset Management biedt u de mogelijkheid op risico gebaseerd Beheer en Onderhoud scenario’s te ontwikk...

12-09-2018 Van Oord gaat nieuwe innovatieve funderingen installeren in Duitsland

Van Oord heeft de financiering rond gekregen voor twee pilot-windturbines op offshore windpark Deutsche Bucht.

31-08-2018 Schiphol gunt grote opdrachten aan Nederlandse bouwbedrijven

Schiphol heeft in de komende jaren diverse grote projecten toegekend aan de Nederlandse bouwbedrijven BAM, Heijmans e...

30-08-2018 Grootste draaibrug voor spoorlijn Groningen - Leer

Met een lengte van 160 krijgt de spoorbaan tussen Groningen en het Duitse Leer over de rivier de Eems de grootste dra...

23-08-2018 Kosten-batenanalyse veiligheidsmaatregelen treinmaterieel uitgevoerd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een beknopte kosten-batenanalyse laten uitvoeren van veiligheid...

23-08-2018 Arcadis sluit aan bij renovatie en versterking van Afsluitdijk

Het consortium Levvel gaat de versterking van de Afsluitdijk voor Rijkswaterstaat ontwerpen, bouwen, en financieren.

16-08-2018 Verkiezing Maintenance Manager van het Jaar 2019, doe je mee?

De NVDO gaat op zoek naar de opvolger van Maarten Habets, Maintenance Manager van het Jaar 2018 (Emerald Kalama Chemi...

10-08-2018 De Marktvisie bouw heeft nu stevige kartrekkers nodig

De juridificering van de bouw tot staan brengen en het plezier en de trots van het bouwen weer terugbrengen in de dir...

04-08-2018 Arcadis, Berenschot en Posad winnen 9 raamcontracten van IenW

De totaalwaarde van de contracten is ongeveer 11 miljoen per jaar voor alle inschrijvers. De looptijd van de raamover...

25-07-2018 Transitie naar PGO legt ‘grote druk’ op prestaties

De transitie naar het Prestatie Gericht Onderhoud (PGO) en overdragen van contractgebieden legt een grote druk op de ...

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen