Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 

In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

20-12-2017 16 januari; ISO 55000 in één dag!

Deelnemers hebben na deze eendaagse training inzicht in de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000 en kennen de int...

07-12-2017 Baggeren op walstroom

Boskalis heeft samen met een Cypriotische partner een contract voor meerjarige onderhoudsbaggerwerken in het Midden-O...

01-12-2017 IT voor bruggen en tunnels

Het IT-landschap voor bediening van bruggen en tunnels bestaat uit een kluwen van verschillende automatiseringssystem...

23-11-2017 Truck Platooning techniek klaar voor de openbare weg

Het EcoTwin consortium van TNO, DAF, NXP en Ricardo heeft technisch bewezen dat Truck Platooning op de openbare weg i...

16-11-2017 Dijkwerkers-pool tegen de uitstroom

De komende jaren moet 1.100 kilometer dijk worden versterkt en daarvoor is 7 miljard euro beschikbaar. Voor die enorm...

13-11-2017 Rijkswaterstaat gunt Solar Highways aan Heijmans

De realisatie van Solar Highways komt steeds dichterbij. De opdracht is definitief gegund aan Heijmans.

10-11-2017 Gemeenten gaan circulair

Steeds meer gemeenten brengen in kaart hoeveel grondstoffen de stad in gaan, en hoeveel er als afval er weer vrijkome...

02-11-2017 Stedelijke railbeheerders passen Voorschrift Lassen voor rail aan

De stedelijke railbeheerders GVB, HTM, RET en RTU, hebben het Voorschrift Lassen aangepast. Daarmee laten de beheerde...

27-10-2017 Veilige randen ZOAB

Ruim een derde van alle ongevallen op rijkswegen heeft te maken met de berm. Wanneer een auto om een of andere reden ...

20-10-2017 Royal IHC bouwt twee snijkopzuigers Suez Canal Authority

Royal IHC heeft een grote bouworder binnenenhaald. In opdracht van de Suez Canal Authority (SCA) gaat de scheepsbouwe...

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten