Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Infra

Infra

De Sectie Infra staat in het teken van onderhoud aan verkeerswegen, waterwegen, railwegen en andere infrastructurele werken, zoals havens en luchthavens. Maar ook aan infrastructuur zoals bijvoorbeeld kabels en buizennetwerken wordt aandacht besteed in het kader van bijvoorbeeld waterbehandeling. 

Het doel van deze sectie is het vastleggen, uitwisselen en verspreiden van kennis op het gebied van onderhoud aan weg, water, rail en kabels en buizennetwerken tussen bestuurders, beheerders, operators, aannemers, adviseurs en gebruikers. Onderliggende problemen en de technieken voor het elimineren, reduceren en/of optimaliseren van onderhoudsinspanningen krijgen hierbij vooral de aandacht. Uiteraard worden ook de gebruiker, maar ook de onderlinge samenhang tussen infrastructuren niet vergeten! 


In 2011 bracht de NVDO de sector in kaart met Kentallen, Trends en Visie in een visiedocument binnen het Onderhoudskompas. Het volledige document kunt u HIER nog eens rustig inzien.

Dit visiedocument bevat een viertal scenario’s van het onderhoud en beheer binnen de infrasector in 2025. De scenario’s zijn stuk voor stuk extreme weergaven van de toekomst en helpen  ondernemers en managers in de onderhoudssector om een goed beeld te krijgen van toekomstige concurrentiepatronen, kansen, bedreigingen en risico’s. ‘Het denken in extremen is belangrijk om bestuurders en ondernemers binnen de onderhoudssector na te laten denken hoe zij in kunnen  spelen op de kansen of bedreigingen af kunnen wenden.’

Hoewel de werkelijkheid in 2025 niet in één beeld samen te vatten is, bieden de scenario’s houvast voor asset owners, dienstverleners, toeleveranciers en adviseurs bij het beoordelen van strategie en het anticiperen op verandering.

Nieuws

17-07-2018 Verkiezing Maintenance Manager van het Jaar 2019, doe je mee?

De NVDO gaat op zoek naar de opvolger van Maarten Habets, Maintenance Manager van het Jaar 2018 (Emerald Kalama Chemi...

14-07-2018 Asset Rail tekent PGO-contract Dordrecht

Asset Rail heeft een nieuw Prestatie Gericht Onderhoud-contract Dordrecht ondertekend. De spooraannemer zal de komend...

12-07-2018 Klimaatbestendig bouwen met informatie over toekomstig klimaat

Vanuit klimaatwetenschap zijn er steeds meer gegevens beschikbaar over het klimaat van de toekomst. Het is belangrijk...

05-07-2018 Hoe behouden we onze ijzersterke Infra?

We leven in een tijd dat de gemiddelde ouderdom snel toeneemt, de verkeersintensiteit ongekend hoog is en de beschikb...

28-06-2018 Project vervanging wisselverwarming vertraagd

Dit jaar pakt de spoorbeheerder 130 wissels aan, om te voorkomen dat de wisselverwarming opnieuw te laat wordt opgele...

28-06-2018 Ontwerpstudie duurzame opties koel- en proceswater Chemelot

Utility leverancier USG Industrial Utilities, technologiepartner Sitech Services, Waterschapsbedrijf Limburg en advie...

20-06-2018 Rijkswaterstaat neemt lozingsvergunningen onder de loep

Rijkswaterstaat start met het screenen van de watervergunning van 70 bedrijven.

18-06-2018 Studiegids Maintenance Academy; het meest complete scholingsprogramma

De NVDO biedt het meest complete scholingsaanbod in Asset Management, Maintenance in het bijzonder.

11-06-2018 ProRail-topman over spooronderhoud

ProRail-topman Pier Eringa vreest voor Defensie-taferelen in het spooronderhoud. Tot 2040 zal het aantal treinreizige...

02-06-2018 Strukton ontwerpt nieuwe werkplaats voor locomotieven

Strukton gaat een nieuwe onderhoudswerkplaats voor locomotieven ontwerpen en bouwen.

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen