Bekijk desktop versie

 4856

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende brancheorganisatie die middels belangenbehartiging, kennisoverdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse...

Lees verder

Kring : Noord Nederland

Kring : Noord Nederland

NVDO Kring Noord Nederland verstevigt het Maintenance Netwerk!
In het werkgebied van de NVDO Kring Noord Nederland zijn veel actualiteiten op het gebied van  Beheer en Onderhoud (Asset Management) te vinden. Denk aan leegstand van gebouwen (herbestemming), tekorten aan technisch personeel, veilig werken en de diverse werkmethodieken binnen ons vakgebied. Energiebeheer en –besparing staat hoog op de agenda van de regio. Met betrekking hiertoe verwijzen wij u naar het tabblad Energie op deze website, of klik HIER.

Daarnaast is het evident dat in de regio een belangrijk aantal grote asset owners gevestigd is. Het Bestuur NVDO Noord Nederland legt dan ook focus op de actualiteit in haar werkgebied. Maar niet alleen, dat doet het kringbestuur graag samen met de NVDO Kringen en Secties, collega verenigingen, de overheid, het onderwijs en andere stakeholders.

De kringleden vertegenwoordigen alle sectoren uit het NVDO Onderhoudskompas en zijn een mix van asset owners, toeleveranciers, onderwijs, (lagere) overheid en consultancy. Deze brede samenstelling van de achterban wordt overtuigd van de waarde van het enorme netwerk dat de kring biedt.

Kengetallen, Trends en Visie zijn vaak uitgangspunt voor de fysieke bijeenkomsten die de kring organiseert. De trends zijn tevens het uitgangspunt van het NVDO Onderhoudskompas, dat jaarlijks wordt opgesteld in samenwerking met de totale achterban.
De website is ook voor de NVDO Noord Nederland altijd actueel. U vindt er actueel nieuws, oproepen en aankondigingen van evenementen. Leden van de kring genieten een aantrekkelijke korting op het portfolio van de NVDO Maintenance Academy en zijn altijd welkom om suggesties aan te dragen voor artikelen in de vakbladen, bijeenkomsten, of anderszins.

Jaarlijks bieden wij u een aantrekkelijk programma. Leden van de kring ontvangen voor elke bijeenkomst een persoonlijke uitnodiging. Alle fysieke bijeenkomsten worden tijdig aangekondigd op www.nvdo.nl 

Nieuws

07-02-2018 Recyclingfabriek plastic koerst op Heerenveen

Heerenveen maakt grote kans op een recyclingfabriek voor plastics. Morssinkhof Rymoplast uit Lichtenvoorde beslist bi...

23-01-2018 Hoffmann Group feliciteert de NVDO met haar 55-jarig jubileum

De NVDO bestaat 55 jaar en dat vieren we!

22-01-2018 Sluiting gaszuiveringsfabriek biedt kansen voor schone energie

De grootste fabriek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is na dertig jaar buiten gebruik gesteld. Op de 35...

18-01-2018 ICT-Infrastructuur uitbesteed

Groningen Seaports heeft zijn werk- plek- en systeembeheer uitbesteed aan QNH Consulting. Dit Amsterdamse IT-bedrijf ...

13-01-2018 Groningse schoolgebouwen worden energieneutraal

Bijna 200 schoolgebouwen in Groningen worden energieneutraal gemaakt in 2035.

04-01-2018 Ringweg Groningen wordt vernieuwd

De gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuideli...

22-12-2017 Duurzaam hergebruik van Gaszuiveringsinstallatie in Emmen

De energietransitie vraagt om samenwerking. Gemeente Emmen, EMMTEC services, Energy Valley, Investerings- en Ontwikke...

01-12-2017 Bioraffinaderij in Delfzijl

Op het Chemiepark Delfzijl wordt gewerkt aan de bouw van een bioraffinaderij, waar uit biomassa glucose en lignine ka...

23-11-2017 Eén miljard euro voor verbetering spoor Noord-Nederland

ProRail investeert de komende jaren één miljard euro in de verbetering van het spoor in Noord-Nederland. Dit moet zor...

10-11-2017 Anita Wouters verantwoordelijk voor Bovengrond Groningen

Anita Wouters (1955) werd onlangs benoemd tot project-directeur-generaal Groningen Bovengronds bij het ministerie van...

Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie hierover vindt u op ons cookiebeleid. Sluiten